Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?
U-Multirank, jeden z najpopularniejszych rankingów uczelni na świecie, wysoko ocenia WSIiZ

Międzynarodowy ranking U-Multirank po raz czwarty potwierdził wysoką pozycję Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uczelnia uzyskała najwyższe noty – bardzo dobry „A” lub dobry „B” m.in. za liczbę absolwentów, którzy znajdują pracę po studiach, badania naukowe, liczbę firm współpracujących z uczelnią oraz za umiędzynarodowienie. WSIiZ to jedyna rzeszowska uczelnia, która poddała się ewaluacji w U-Multirank 2017.

 

U-Multirank to jeden z najpopularniejszych rankingów uczelni na świecie – w najnowszej edycji przebadano 1500 uczelni z 99 krajów. - U-Multirank oferuje studentom, ich rodzicom oraz innym zainteresowanym osobom wartościowe spojrzenie na instytucję szkolnictwa wyższego  poprzez szereg parametrów, co jest bardzo pożądane dla dokonania wyboru odpowiedniej uczelni, jak również dla pobudzania zdrowej konkurencji  między uczelniami – powiedział Tibor Navracsics, Unijny Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu. Ocena uczelni w U-Multirank dokonywana jest poprzez przyporządkowanie uczelni – w ramach każdego z 37 wskaźników – do jednej z pięciu kategorii: A (bardzo dobra), B (dobra), C (średnia), D (poniżej średniej) i E (słaba). Dzięki przyjętej metodologii U-Multirank pozwala na porównanie profili uczelni. Co istotne, wyniki rankingu bazują m.in. na opinii studentów - w edycji 2017/18 udział wzięło ponad 100 tys. studentów.
 
 

W czym WSIiZ jest najlepsza?

 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania uzyskała najwyższe noty w 17 wskaźnikach z pięciu obszarów działalności: nauczanie i uczenie (teaching & learning), zdolność do transferu wiedzy (knowledge transfer), poziom umiędzynarodowienia (international orientation), zaangażowanie w sprawy regionu (regional engagement) oraz badania naukowe (research).
  
WSIiZ uzyskała kategorię A (bardzo dobra) dla następujących wskaźników:  
 • liczba absolwentów studiów I. stopnia uzyskujących pracę w regionie

 • liczba absolwentów studiów II. stopnia uzyskujących pracę w regionie 

 • liczba absolwentów studiów I. stopnia kończących studia terminowo (jeśli chodzi o studia II. stopnia to WSIiZ został zakwalifikowany do kategorii B, tj. wynik dobry)

 • wysokość zewnętrznych przychodów z badań

 • liczba osiągnięć naukowych w stosunku do liczby pełnoetatowych pracowników

 • liczba osób po doktoracie w stosunku do liczby pełnoetatowych pracowników

 • wysokość środków pozyskiwanych ze źródeł prywatnych w związku z transferem wiedzy

 • liczba firm spin-off (liczba firm utworzonych na podstawie formalnego porozumienia w sprawie transferu wiedzy między uczelnią a firmą)

 • wysokość przychodów z aktywności związanej z ustawicznym rozwojem zawodowym

 
Kategorię B (dobra) U-Multirank odnotował natomiast dla wskaźników:
 • liczba absolwentów studiów I. stopnia 

 • liczba absolwentów studiów II. stopnia

 • liczba absolwentów studiów II. stopnia kończących studia terminowo

 • liczba publikacji interdyscyplinarnych

 • liczba publikacji zawodowych (nie ocenianych jako "naukowe")

 • liczba obcojęzycznych programów studiów licencjackich

 • liczba obcojęzycznych programów studiów magisterskich

 • umiędzynarodowienie kadry 

 
 
 
WSIiZ jest jedyną rzeszowską uczelnią, która poddała się ewaluacji w U-Multirank. Spośród polskich uczelni obok WSIiZ U-Multirank notuje m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Ranking odnotowuje wyniki dla takich znanych uczelni zagranicznych jak słynny MIT- Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, University of Oxford, czy University of Cambridge.
 

Najwyższe noty za liczbę absolwentów znajdujących pracę

 
Dla kandydatów na studia duże znaczenie mają z pewnością najlepsze oceny „A” za liczbę absolwentów studiów I i II stopnia, którzy znajdują pracę w regionie. U-Multirank 2017 potwierdza trend zauważony w roku 2016 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, według którego absolwenci WSIiZ najkrócej spośród absolwentów innych uczelni w regionie szukają pracy. Otrzymują też jedne z najwyższych stawek pensji.
 
 

Badania naukowe mocną stroną WSIiZ

 
Biorąc pod uwagę wskaźniki dotyczące działalności badawczej uczelni, to w odniesieniu do wielu wskaźników WSIiZ została zakwalifikowana do tych samych bądź wyższych kategorii, co największe polskie i zagraniczne uczelnie. Jeśli chodzi o liczbę pracowników po doktoracie, to WSIiZ wraz z UJ i UW został zakwalifikowany do kategorii A. Wyniki ewaluacji Liczby osiągnięć naukowych w stosunku do liczby pełnoetatowych pracowników pozwoliły zakwalifikować WSIiZ do kategorii A, podczas gdy UW znalazło się w kategorii D, natomiast UJ nie był w ogóle klasyfikowany. W odniesieniu do wskaźnika Zewnętrzne przychody z badań WSIiZ uzyskała kategorię A, natomiast UJ i UW - kategorię B. Z kolei wskaźnik Publikacje interdyscyplinarne dał WSIiZ kategorię B - tę samą, którą uzyskał Uniwersytet w Oxfordzie, Harvard University, Universytet w Berkley i Uniwersytet Jagielloński, podczas gdy paryska Sorbona i Uniwersytet w Cambridge uzyskały kategorię C, a Uniwersytet Warszawski został zakwalifikowany do kategorii D. 
 
 

Międzynarodowość to kolejny atut rzeszowskiej uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania wypada lepiej niż wiele innych polskich uczelni także w obszarze Umiędzynarodowienie. Liczba obcojęzycznych programów licencjackich i magisterskich realizowanych w Uczelni pozwoliła na przyznanie jej kategorii B. Tę samą kategorię przyznano za liczbę obcokrajowców zaangażowanych w działalność akademicką we WSIiZ oraz za umiędzynarodowienie kadry. 
 

Czwarty wynik w Polsce dla WSIiZ 

 
W rezultacie zsumowania liczby punktów z poszczególnych wskaźników objętych rankingiem dla wszystkich polskich uczelni (publicznych i niepublicznych) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zajmuje czwarte miejsce w Polsce i znajduje się w najlepszych 20% uczelni w skumulowanym procencie wszystkich punktów z wszystkich uczelni. Z kolei uwzględniając wyniki uczelni niemal 1500 uczelni z 99 krajów świata WSIiZ mieści się w 30% uczelni, które uzyskały najwyższe noty w U-Multirank.
 

Ranking tworzony na zlecenie Komisji Europejskiej

 
Ranking tworzony jest przez konsorcjum centrów badań nad szkolnictwem wyższym z Holandii, Belgii i Niemiec, wydawnictwa Elsevier, Fundacji Bertelsmanna oraz firmy informatycznej. Jest finansowany ze środków publicznych przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. 
 
Ze szczegółowymi wynikami U-Multirank 2017 można zapoznać się na stronie internetowej: www.umultirank.org
 

© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.