Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Zdrowie publiczne

Wydział Medyczny
REKRUTACJA ON-LINE

 NIE PROWADZIMY NABORU NA TEN KIERUNEK


Studia II stopnia wymagają znacznego pogłębienia wiedzy z zakresu nauk medycznych i nauk społecznych, a także z zakresu administrowania i zarządzania placówkami ochrony zdrowia różnego szczebla. 

 
PARTNERZY KIERUNKU

 
 
 
Zdrowie Publiczne II stopień WSIiZ w Rzeszowie
 
W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności włączenia się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia.

Uzyskasz niezbędną wiedzę i kompetencje w zakresie opieki społeczno-medycznej, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej. Dowiesz się też więcej o nadzorze sanitarno-epidemiologicznym, organizowaniu i administrowaniu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz podnoszeniu stanu zdrowia społeczności lokalnej. Będziesz również posiadać kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
 
Jako absolwent tego kierunku będziesz też mógł dostać pracę w instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych, instytucjach rządowych i samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych i w nadzorze sanitarno-epidemiologicznym.
 

Studia II stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

 

 
 • Poznaj kierunek!
 

 

Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne REH-MEDIQ

Dzięki utworzonemu przez WSIiZ Centrum REH-MEDIQ podczas zajęć będziesz mógł korzystać z wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt pracowni, m.in. pracowni kinezyterapii, gdzie uczyć się będziesz obsługi pierwszej na Podkarpaciu i drugiej w Polsce nowoczesnej platformy wibracyjnej BMS, systemu oceny funkcjonalnej FMS i Y-balance test (określanie ryzyka urazu u sportowców), kolumny omega do ćwiczeń funkcjonalnych czy kontroli nerwowo-mięśniowej i sensomotoryki.

 


 

Wspieramy naszych studentów w poszukiwaniu pracy.
Skorzystaj z programu MASTER. 

SPRAWDŹ>>>>

 

W programie studiów m.in.:

 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,

 • epidemiologia,

 • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,

 • nadzór sanitarno-epidemiologiczny,

 • międzynarodowe problemy zdrowia,

 • kwalifikowana pierwsza pomoc.

 


 • Wejdź na ZAJĘCIA
 • Wejdź na ĆWICZENIA
 • Posłuchaj STUDENTA
 • Posłuchaj ABSOLWENTA

 


 

Studenci mogą korzystać m.in. z:

 • Laboratorium Anatomii,

 • Laboratorium Fizjologii,

 • Laboratorium Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

 • Laboratorium Mikrobiologii i Histologii,

 • Laboratorium Hodowli Tkanek i Komórek,

 • Laboratorium Immunologii i Alergologii.

 


 

Certyfikaty, jakie możesz zdobyć podczas studiów:

 


Zdrowie publiczne w WSIiZ – praktyczny profil studiów

Studenci w trakcie studiów realizują szereg przedmiotów o profilu praktycznym i pod okiem praktyków.

 

Korzyści dla studentów:

 • zapoznasz się ze specyfiką pracy w placówkach ochrony zdrowia w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych;

 • dzięki zajęciom laboratoryjnym, ćwiczeniom i projektom, nabędziesz praktyczne umiejętności związane z przyszłymi czynnościami zawodowymi.

Ważne! Cele te są osiągane poprzez odpowiednie proporcje zajęć w planach studiów, gdzie ponad 50% stanowią te o charakterze praktycznym. Szczególnie istotne jest to na studiach II stopnia, gdzie specjalności związane są z działalnością praktyczną.

 


 

Zdrowie publiczne okiem STUDENTA

Studiowanie na kierunku Zdrowie Publiczne daje duże możliwości rozwoju. Bogaty program studiów zwiększa szanse na zajmowanie w przyszłości prestiżowych stanowisk w placówkach związanych z ochroną i promocją zdrowia. Ponadto studiowanie na tym kierunku to wspaniale wyspecjalizowana kadra dydaktyczna, która rzetelnie i w miłej atmosferze przekazuje nam- studentom- swoją wiedzę, która przyda się nie tylko na wybranej ścieżce zawodowej, ale także w życiu codziennym.

Joanna Milczanowska

Zdrowie publiczne okiem ABSOLWENTA

Bardzo miło wspominam czas spędzony w WSIiZ. Poznałem tam wielu dobrych wykładowców i znalazłem wspaniałych przyjaciół. Studiowanie na kierunku Zdrowie publiczne pomogło mi zrozumieć wiele kwestii z zakresu ochrony zdrowia, problemów społecznych i rehabilitacji, a także zdobyć umiejętności, które w przyszłości będą stanowiły solidny fundament na ścieżce mojego rozwoju zawodowego.

Krzysztof Łoboś

Zdrowie publiczne okiem WYKŁADOWCY

Zdrowie publiczne w Polsce tak naprawdę dopiero się rozwija, co odzwierciedla trendy funkcjonujące w innych krajach oraz potrzeby chwili.

Absolwenci kierunku zdrowie publiczne mają szansę pracować w organizacjach międzynarodowych zajmujących się zdrowiem, jednostkach rządowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych oraz w zakładach opieki zdrowotnej i firmach ubezpieczeniowych jako menedżerowie, eksperci w zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Zdrowie publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną, a kształcenie w jego zakresie daje szansę zdobycia wiedzy z zakresu nauk medycznych i społecznych (np. polityka zdrowotna, socjologia, psychologia, ekonomika zdrowia, ubezpieczenia społeczne) oraz przyrodniczych (np. biostatystyka).

Zdrowie publiczne będąc jednym z priorytetów Unii Europejskiej, na pewno jest tą dziedziną, która ma przyszłość. Rozwijający się sektor opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych wymaga coraz więcej coraz lepiej przygotowanej kadry z zakresu zdrowia publicznego, a przygotowywana ustawa o zdrowiu publicznym służyć będzie rozwojowi tej dziedziny w Polsce.

Dr hab.n.med. Krzysztof Krajewski-Siuda

© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.