Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzony w WSIiZ zdobył II miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszy program o profilu kształcenia praktycznego.

  1. miejsce - absolwenci najbardziej poszukiwani na rynku pracy

  Po raz piąty z rzędu uzyskaliśmy certyfikat „Uczelnia Liderów” zdobywając najwyższą liczbę punktów rankingowych. Uczelnię nagrodzono też wyróżnieniem specjalnym za największy progres w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

  Badania naukowe oraz umiędzynarodowienie- to kategorie, w których WSIiZ w Rzeszowie przyznano czołowe miejsca w globalnym rankingu uniwersytetówU-MULTIRANK 2016