Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Informatyka

Wydział Informatyki Stosowanej

 

Analityka IT w biznesie - NOWOŚĆ

PARTNER SPECJALNOŚCI:

 

Celem specjalności Analityka IT w biznesie jest zapoznanie studentów z istotą analityki biznesowej, jej możliwymi zastosowaniami oraz najważniejszymi technikami i narzędziami, które mogą być wykorzystywane przy rozwiązywaniu problemów występujących we współczesnych firmach oraz podejmowaniu decyzji w oparciu o duże zbiory danych.
 
W ramach specjalności kształtowane są umiejętności w zakresie planowania, wdrażania i zastosowania najpopularniejszych środowisk programowych w kluczowych obszarach analityki biznesowej – analityki deskryptywnej, preskrytptywnej oraz predyktywnej. Bardzo ważnym obszarem uwzględnionym w programie specjalności jest modelowanie, analiza i re-inżynieria procesów biznesowych.
 
Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Computerworld, z metod, technik i narzędzi analityki biznesowej korzysta w Polsce 78% liderów i 70% firm, które są najważniejszymi podmiotami w branży. W tych firmach absolwenci specjalności analityka IT w biznesie znajdą zatrudnienie.
 
Firmy z naszego regionu jak np. BorgWarner poszukują specjalistów z zakresu Analityki IT w biznesie. 
 
 • Zakres tematyczny dla specjalności obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Przygotowywanie danych oraz prowadzenie analiz w oparciu o metody i techniki statystyki opisowej.

 • Narzędzia umożliwiające analizę danych zapisanych na różnych poziomach szczegółowości oraz techniki wizualizacji danych z wykorzystaniem różnych form prezentacji (wykresy, pulpity kierownicze, infografiki, mapy myśli). 

 • Metody prognozowania oraz prowadzenia analizy Co jeśli?

 • Techniki, metody i narzędzia pozwalające na optymalizację istotnych z perspektywy organizacji wskaźników procesowych (Key Process Indicators).

 • Proces tworzenia modeli analitycznych dla problemów liniowych oraz nieliniowych, czynności związane z optymalizacją utworzonych modeli oraz analizą wrażliwości i interpretacją otrzymanych wyników. 

 • Techniki modelowania sytuacji decyzyjnych i rozwiązywania problemów biznesowych z wykorzystaniem symulacji komputerowej. 

 • Analiza dużych zbiorów danych z wykorzystaniem technik i metod drążenia danych (Data Mining).

 • Modelowanie oraz analiza i optymalizacja firmowych procesów biznesowych.

 
 
Tak dobrany zakres tematyczny programu specjalności pozwala na przygotowanie do efektywnego i skutecznego wykorzystania narzędzi analityki biznesowej, jako wsparcia dla typowych działań realizowanych przez kadrę zarządczą, na każdym z poziomów organizacyjnych – operacyjnym, taktycznym i strategicznym – zarówno z perspektywy tworzenia informacji i wiedzy na podstawie danych, planowania i wdrażania infrastruktury informatycznej dla analityki biznesowej, jak również optymalnej organizacji zadań w ramach procesów biznesowych i planowania działań naprawczych wykorzystujących najnowsze rozwiązania w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 

 

Dlaczego WSIiZ?

Jako Uczelnia mamy duże doświadczenie w zakresie systemów informatycznych stosowanych w zarządzaniu i powiązanych dziedzinach wykorzystywanych w analityce biznesowej oraz posiadamy praktyków, którzy będą prowadzić zajęcia z tego zakresu. Posiadamy bogatą infrastrukturę, dzięki której, możliwe jest praktyczne realizowanie złożonych ćwiczeń podczas zajęć.
Oferujemy również dostęp do legalnego oprogramowania, które można wykorzystać do nauki również w domu.
Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w laboratoriach w ramach kół naukowych oraz dodatkowych zajęć przygotowujących do certyfikatów. W naszej Uczelni zlokalizowane są centra egzaminacyjne Pearson VUE i Prometric, dzięki czemu na miejscu można uzyskać wybrany międzynarodowy certyfikat.
Oferujemy ciekawe programy studentom jak np. studia dualne, które pozwalają łączyć naukę z pracą.
 
 
 

A co po studiach?

W bieżącym roku 75% przedsiębiorstw zamierza wdrażać nowe rozwiązania i modyfikacje w obszarze analityki biznesowej. Najwięcej zainteresowania wśród badanych firm wzbudzają mechanizmy wizualizacji danych oraz zaawansowane analizy. 37% badanych organizacji zatrudnia powyżej 10 osób zajmujących się analizą danych. Co zrozumiałe, w przypadku dużych firm i korporacji odsetek ten jest zdecydowanie wyższy (50%) niż w wśród MŚP, które na stanowiskach analitycznych zatrudniają najczęściej od jednego do trzech pracowników. Jednak nawet małe firmy zdają sobie sprawę z konieczności stopniowego wdrażania narzędzi tej klasy. 
 
Dzięki współpracy z międzynarodowym koncernem BorgWarner:
 • program naszych studiów odzwierciedla umiejętności pożądane od kandydatów do pracy w firmach.

 • istnieje możliwość realizacji praktyk i zdobycia doświadczenia w zawodzie,

 • absolwenci specjalności mają szansę na zatrudnienie w firmie BorgWarner – nasi absolwenci już tam pracują, a studenci realizują praktyki.

Inżynieria produkcji oprogramowania

PARTNERZY SPECJALNOŚCI:

    

Współczesny przemysł programistyczny oferuje bardzo szerokie możliwości rozwoju kariery zawodowej, stawiając jednocześnie bardzo wysokie wymagania. Są one związane ze znajomością coraz bardziej zawansowanych technologii oraz narzędzi i metodyk wytwarzania oprogramowania.
 
Znajomość samego języka programowania to obecnie zdecydowanie za mało. Liczy się wszechstronność i umiejętność efektywnego wykorzystania dostępnych narzędzi, decydująca o przewadze konkurencyjnej. W szczególności poszukiwani są specjaliści potrafiący kierować pracą zespołów programistów.
 
Specjalność przygotuje Cię do pracy w firmach programistycznych, stanowiących jeden z najważniejszych i najbardziej chłonnych rynków pracy dla absolwentów kierunku Informatyka. Studia na naszej uczelni dają okazję do poznania zarówno podstaw teoretycznych związanych z danym przedmiotem, jak również zdobycia bardzo cenionych przez pracodawców umiejętności praktycznych nabywanych podczas realizacji szeregu projektów.
 

W programie między innymi:

 • Pracownia wytwarzania oprogramowania

 • Wzorce projektowe i architektura aplikacji

 • Metodyki zarządzania projektami programistycznymi

 

Dlaczego WSIiZ?

Zajęcia prowadzone są na naszej uczelni zarówno przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, jak również praktyków z dużym doświadczeniem pracujących w renomowanych firmach programistycznych.

 

Posiadamy specjalistyczne laboratoria komputerowe umożliwiające pracę na nowoczesnym sprzęcie oraz dostęp do najnowszego oprogramowania udostępnianego studentom za darmo, m.in. w ramach programu Microsoft DreamSpark. Oferujemy też dostęp do autoryzowanych materiałów szkoleniowych, na podstawie których można przygotować się do zdania egzaminu certyfikującego.

 

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w zespołach programistycznych tworzących oprogramowanie o szerokim wachlarzu zastosowań. Będziesz potrafił przy tym wykorzystywać najnowsze rozwiązania istniejące obecnie na rynku, związane zarówno z samym wytwarzaniem oprogramowania, jak również procesem projektowania i zarządzania tworzeniem produktu.

 

Nabędziesz także kwalifikacje niezbędne do kierowania zespołami programistycznymi.

 

Grafika w rozrywce cyfrowej

PARTNERZY SPECJALNOŚCI:

 

 

Branża rozrywki cyfrowej jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się i najbardziej dochodowych gałęzi przemysłu związanego z wykorzystaniem techniki komputerowej. Obejmuje ona zarówno produkcję gier komputerowych, jak również przemysł filmowy.

Na rynku globalnym produkty tego typu sprzedają się w milionowych nakładach, przekładając się na wysokie dochody firm je tworzących. Dlatego bardzo cenieni i poszukiwani są wysoko wykwalifikowani graficy komputerowi, specjalizujący się w modelowaniu elementów sceny, tworzeniu postaci, animacji, oświetleniu, montażu wideo oraz projektowaniu interfejsów.
 
Specjalność oferuje nabycie zarówno podstaw teoretycznych, jak i praktycznych, związanych z projektowaniem i reżyserią gier i filmów animowanych.
 
Duża część studiów będzie polegała na tworzeniu projektów, w tym zespołowych, realizowanych z użyciem specjalistycznego sprzętu dostępnego jedynie w profesjonalnych studiach filmowych.

 


 

Głównym kryterium branym pod uwagę przez pracodawców przy zatrudnianiu grafika komputerowego jest jego portfolio. Dlatego w ramach studiów koncentrujemy się głównie na realizacji projektów praktycznych, które dają możliwość stworzenia, bądź rozbudowania własnego portfolio.

 


Dlaczego WSIiZ?

Zajęcia na naszej uczelni prowadzone są zarówno przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, jak również praktyków z dużym doświadczeniem, 

Posiadamy specjalistyczne laboratoria graficzne umożliwiające pracę na nowoczesnym sprzęcie oraz dostęp do najnowszego oprogramowania udostępnianego studentom za darmo. Oferujemy też dostęp do autoryzowanych materiałów szkoleniowych, na podstawie których można przygotować się do zdania egzaminu certyfikującego 

A co po studiach?

Na rynku poszukiwani są wysoko wykwalifikowani fachowcy, tacy jak: modelarze 3D, projektanci środowiska, projektanci postaci, animatorzy, projektanci poziomów w grach, projektanci interfejsu. Na studiach nauczysz się posługiwać nowoczesnym oprogramowaniem graficznym oraz zrealizujesz projekty, które stworzą podstawę twojego portfolio. Dzięki temu będziesz mógł liczyć na znalezienie atrakcyjnej pracy w jednej z coraz większej liczby firm produkujących gry, lub w studiach produkcji filmowych.
 

Infrastruktura i usługi sieciowe - CISCO

PARTNER KIERUNKU

Wiedza i umiejętności z zakresu sieci komputerowych są poszukiwane na rynku pracy. Specjalność pozwala zdobyć praktyczne umiejętności w obszarze projektowania i wdrażania najnowszych technologii sieciowych.

Specjalność oparta na programach szkoleniowych firmy Cisco gwarantuje ich wysoką jakość i aktualność technologiczną. 

Po ukończeniu tej specjalności będziesz sprofilowany na rozwiązywanie problemów w złożonych sieciach komputerowych z zastosowanymi systemami bezpieczeństwa informacji. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji zajęć w oparciu o sprawdzone programy nauczania Akademii Cisco takie jak CCNA Security i CCNP oraz doświadczoną kadrę prowadzącą zajęcia.

 

W programie między innymi:

 • Bezpieczeństwo operacji elektronicznych (CISCO CCNA Security)

 • Skalowalne sieci komputerowe

 • Monitorowanie przepływu informacji elektronicznych (CISCO CCNA Security)

 • Centra danych

 

Zajęcia na specjalności przygotowują do wybranych certyfikatów zawodowych:
 • Cisco CCNA Security

 • Linux Professional Institute Certificate (LPIC-1)

 • Linux Professional Institute Certificate (LPIC-2)

 • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012

 • Cisco CCNP


 Dlaczego WSIiZ?

W ramach specjalności zapewnimy Ci dostęp do specjalistycznych laboratoriów i programów szkoleniowych w ramach Cisco Networking Academy:

 • Laboratorium projektowania sieci komputerowych i teleinformatycznych,

 • Laboratorium fizyki, optoelektroniki i miernictwa telekomunikacyjnego,

 • Laboratorium technologii sieciowych CISCO,

 • Laboratorium komputerowe MICROSOFT, NOVELL, ORACLE, VMWARE, CITRIX,

 • Laboratorium komputerowe CISCO SYSTEMS (CCNA)

 • Laboratorium komputerowe CISCO SYSTEMS (CCNP)

 • Laboratorium komputerowe CISCO SYSTEMS, umożliwiające kształcenie na poziomie Foundamentals of Security, Wireless, VoIP

 

A co po studiach?

Absolwenci tej specjalności mogą zdobyć zatrudnienie w firmach i instytucjach, w których utrzymywana jest infrastruktura sieci i usług. Przygotowani są do rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją i zarządzaniem systemami sieciowymi oraz bezpieczeństwem sieci i informacji.

Systemy informatyczne w zarządzaniu

PARTNERZY SPECJALNOŚCI:

 

Wiedza uzyskana na tej specjalności pozwala na sprawne zarządzanie biznesowymi systemami informatycznymi. Istotny nacisk zostanie położony na nowoczesne rozwiązania informatyczne związane z zarządzaniem firmą, obiegiem dokumentów, wykorzystaniem Internetu do promocji firmy.
 
Specjalność ta przygotuje do pracy we wszystkich branżach, gdzie zarządzanie oparte jest na rozwiązaniach informatycznych.
Po ukończeniu tej specjalności uzyskasz umiejętności związane z instalacją i utrzymaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w firmach, a w szczególności systemów ERP i CRM. Poznasz również techniki wykorzystywane przez zaawansowane systemy wspomagania podejmowania decyzji.

 


 

Podczas zajęć oferowanych w ramach tej specjalności nabędziesz umiejętności niezbędne do uzyskania międzynarodowych certyfikatów zawodowych takich firm: SAP. 


 

A co po studiach?

Każda firma działająca na w dzisiejszej gospodarce musi korzystać z systemów informatycznych.
 
Specjaliści z zakresu wdrażania i utrzymywania tych systemów są poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy. Niniejsza specjalność zaspokaja to zapotrzebowanie i otwiera możliwości rozwoju i specjalizacji np. w oprogramowaniu SAP.

 


 

Dlaczego WSIiZ?

Jako Uczelnia mamy duże doświadczenie w zakresie systemów informatycznych stosowanych w zarządzaniu oraz posiadamy praktyków, którzy będą prowadzić zajęcia z tego zakresu. Posiadamy bogatą infrastrukturę dzięki, której możliwe jest praktyczne realizowanie złożonych ćwiczeń podczas zajęć. Oferujemy również dostęp do legalnego oprogramowania, które można wykorzystać do nauki również w domu. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w laboratoriach w ramach kół naukowych oraz dodatkowych zajęć przygotowujących do certyfikatów. W naszej Uczelni zlokalizowane są centra egzaminacyjne Pearson VUE i Prometric, dzięki czemu na miejscu można uzyskać wybrany międzynarodowy certyfikat.

 
 
 
 
© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.