Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Ekonomia

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
REKRUTACJA ON-LINE

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunek Ekonomia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji. 

 


 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)
  • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),

  • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),

  • opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),

  • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,

  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),

  • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

  • potwierdzoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (dla obcokrajowców),

  • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego** (100 zł, studenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej** (100 zł) 

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100zł) do dnia 30 września 2017 roku.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

 


  

Szeroka oferta pozwalająca na sfinansowanie studiów – zarówno w zakresie opłat czesnego, jak i kosztów utrzymania.
 
Czytaj więcej...
Dokumenty aplikacyjne na rok akademicki 2017/2018 można składać również w zamiejscowych punktach rekrutacyjnych.
 
Czytaj więcej...
 
Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2017/2018.
 
Czytaj więcej...
Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat rekrutacji.
 
Czytaj więcej...
 
© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.