Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Ekonomia

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
REKRUTACJA ON-LINE

Analityka biznesowa

Specjalność  realizowana jest od 2. semestru studiów.

Co jest istotą analityki biznesowej? Jakie są najważniejsze techniki i narzędzia, które mogą być wykorzystywane przy rozwiązywaniu problemów występujących we współczesnych firmach oraz podejmowaniu decyzji. 

Ukształtujemy Twoje umiejętności w zakresie stosowania najpopularniejszych środowisk programowych w kluczowych obszarach analityki biznesowej – analityki deskryptywnej, preskrytptywnej oraz predyktywnej. Bardzo ważnym obszarem analityki biznesowej uwzględnionym w programie specjalności jest modelowanie, analiza i re-inżynieria procesów biznesowych.

Zostaniesz przygotowany do efektywnego i skutecznego wykorzystania narzędzi analityki biznesowej w typowych działaniach realizowanych przez kadrę zarządczą, na każdym z poziomów organizacyjnych – operacyjnym, taktycznym i strategicznym – zarówno z perspektywy tworzenia informacji i wiedzy na podstawie danych, jak również optymalnej organizacji zadań w ramach procesów biznesowych i planowania działań naprawczych.

W programie studiów miedzy innymi:

  • Analityka deskryptywna i predyktywna
  • Analityka preskryptywna. 
  • Modelowanie  procesów biznesowych.  

 

Partnerem kierunku, na którym realizowana jest specjalność jest Zelmer S.A oraz Deloitte.

 

A co po studiach?

Ukończenie specjalności pozwoli Ci na zatrudnienie w komórkach wspierających proces podejmowania decyzji na stanowiskach analitycznych oraz decyzyjnych. Nabyte umiejętności mogą również stanowić  doskonała podstawę do podejmowania decyzji związanych z prowadzeniem własnego biznesu.

Logistyka i zarządzanie produkcją

Wszelkie wyroby rynkowe powstają w działach produkcji przedsiębiorstw. To kluczowe jednostki, bowiem w nich generowana jest fizyczna wartość dodana, za którą ostatecznie płaci klient.

Do sprawnego funkcjonowania tych działów potrzebni są nie tylko pracownicy wykonawczy, ale kompetentna kadra menedżerska i inżynierska dbająca o odpowiednią organizację i optymalizację procesów produkcyjnych oraz logistykę wewnętrzną.

Jako student tej specjalności nabędziesz umiejętności związane ze zdroworozsądkowym zarządzaniem firmą, w tym: eliminowaniem strat generujących koszty, identyfikacją i monitorowaniem procesów (process mapping), planowaniem i audytowaniem jakości oraz rozpoznawaniem momentów tworzenia wartości dodanej.

Nauczysz się także standaryzować pracę na produkcji, monitorować i kontrolować jakość wytwarzania.

Jako przyszły menedżer produkcji dowiesz się również, jak organizować procesy produkcyjne oraz doskonalić je poprzez niskokosztowe techniki optymalizacyjne.

 

Program specjalności kładzie nacisk przede wszystkim na zajęcia warsztatowe i ćwiczeniowe mające na celu pozyskanie praktycznych umiejętności.

 

W programie studiów m.in.:

  • Zarządzanie łańcuchem dostaw,

  • Zarządzanie produkcją,

  • Metody i techniki kaizen i lean.

 

Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.


 

A co po studiach?

Jako absolwent, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, będziesz mógł podjąć pracę w działach: planowania produkcji, projektowania systemów produkcyjnych, menedżera nadzorującego i kierującego procesami tworzenia wartości, pracownika lub kandydata do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych stosujących nowoczesne metody kaizen i lean, menedżera jakości, organizacji produkcji czy doradcy, konsultanta lub wdrożeniowca kaizen, lean.

 

Program specjalności jest przygotowywany pod patronatem merytorycznym KAIZEN Institute Polska.

Rachunkowość

Celem kształcenia na tej specjalności jest przekazanie pogłębionej wiedzy z rachunkowości.

Nabędziesz tu umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi i metod rachunkowości zarządczej i controllingu w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.

Zostaniesz przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania kosztami, cenami, realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Na specjalności tej zdobędziesz rozpoznanie na rynku systemów informatycznych, zostaniesz też przygotowany do wyboru systemu informatycznego dla firmy. Poznasz praktyczne aspekty funkcjonowania zintegrowanego systemu informatycznego firmy SAP – światowego lidera oprogramowania dla przedsiębiorstw. Zdobędziesz także wiedzę dotyczącą aspektów umiędzynaradawiania biznesu - poznasz zasady rachunkowości w ujęciu międzynarodowych standardów rachunkowości.

W trakcie studiów m.in.:

  • rachunkowość zarządcza z elementami controlingu,

  • systemy informatyczne wspierające ewidencję księgową i zarządzanie finansami,

  • międzynarodowe standardy rachunkowości.

Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.


 

A co po studiach?

Twoje atuty na rynku pracy po studiach na tej specjalności: Jako absolwent tej specjalności będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w komórkach finansowych przedsiębiorstw oraz jako doradca podatkowy i inwestycyjny czy specjalista ds. księgowości.

 

 

© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.