Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Administracja

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
REKRUTACJA ON-LINE

Dzięki studiom z zakresu administracji będziesz mógł zaplanować swoją karierę zawodową w strukturach administracji rządowej i samorządowej. 

Wieloletnie badania prowadzone na absolwentach WSIiZ pokazują następującą tendencję: ci z nich, którzy ukończyli studia I i II stopnia znacznie lepiej radzą sobie na rynku pracy niż ich koleżanki i koledzy, którzy mają za sobą tylko studia I stopnia. W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2016 kierunek ten zajął siódme miejsce w grupie uczelni niepublicznych i publicznych w kategorii „Ekonomiczne Losy Absolwenta”.

 


 

Zdaniem ekspertów możesz zostać:

 
 • pracownikiem administracji rządowej i samorządu terytorialnego (urzędy skarbowe, izby skarbowe, urzędy wojewódzkie i gminne, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy ochrony zabytków),

 • pracownikiem instytucji i agend UE,

 • specjalistą ds. administracji publicznej,

 • pracownikiem instytucji pozarządowych,

 • pracownikiem administracji specjalnej,

 • pracownikiem struktur zespolonych służb, inspekcji i straży, jak Policja Państwowa, Państwowa Straż Pożarna, a także struktur administracji niezespolonej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, jak Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna,

 • pracownikiem administracji prywatnej,

 • pracownikiem placówek kulturalnych,

 • pracownikiem organów partii politycznych, 

 • członkiem menedżmentu firm funkcjonujących w UE,

 • przedsiębiorcą,

 • ekspertem w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami.

 

 

Perspektywy dla absolwentów kierunku

 

Branża administracji publicznej zajmuje bardzo ważną pozycję na rynku pracy i posiada zróżnicowaną ofertę dla młodych osób rozpoczynających karierę zawodową. Wzrasta też zainteresowanie firm specjalistami zajmującymi się zarządzaniem  m.in. w sektorze finansowym, usługowym, produkcyjnym i informatycznym. 

Szacuje się, że w sektorze publicznym pracuje około około 3,5 miliona osób, co stanowi około 20% osób pracujących. Administracja zatrudnia coraz więcej młodych, kreatywnych ludzi, a ścieżka kariery w administracji publicznej jest bardzo przejrzysta. Jest to sektor, który charakteryzuje się merytorycznie stabilną specyfiką pracy, tzn. pewne kwalifikacje i wiedza są zawsze bezwzględnie potrzebne (prawo, ekonomia, zarządzanie). Jednocześnie stosuje innowacyjne rozwiązania, praca w administracji często polega na działaniach wybitnie kreatywnych z wielu dziedzin wiedzy: prawniczej, ekonomicznej, menadżerskiej z szeregiem miękkich umiejętności.

Na portalach rekrutacyjnych stale dostępne są również oferty związane z zarządzaniem i administrowaniem przedsiębiorstwem. 

W roku 2014 agencja  zatrudnienia prowadzona przez Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowiepozyskała oferty na około 1000 miejsc pracy, w których wymogiem było posiadanie przygotowania i kompetencji i w zakresie zarządzania firmą.

Optymizmem napawają też prognozy zatrudnienia w sektorze e-administracji. W najbliższych latach wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów w departamentach odpowiedzialnych za komunikację pomiędzy urzędami, harmonizację działań administracji centralnej i jednostek samorządu terytorialnego, integrację zasobów finansowych i ludzkich, standaryzację przepływu danych, zwłaszcza dotyczących gospodarki przestrzennej, a także współpracę między administracją a biznesem w tworzeniu nowoczesnych usług.

Ewa Podgórska, Kierownik Biura Karier WSIiZ

 
© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.