Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Zdrowie publiczne

Wydział Medyczny
REKRUTACJA ON-LINE

Kraje wysoko rozwinięte, takie Stany Zjednoczone, od wielu lat przywiązują szczególną wagę do rangi i znaczenia studiów z zakresu zdrowia publicznego. 

 Zdrowie Publiczne WSIiZ w Rzeszowie

 

Uruchomienie kierunku Zdrowie publiczne jest odpowiedzią na konieczność kształcenia specjalistów z zakresu promowania zdrowego stylu życia jak również w zakresie organizowania i zarządzania w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

Przy ogólnym procesie starzenia się społeczeństwa, niewątpliwie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapeutyczne czy rehabilitacyjne. Różnego rodzaju podmioty prowadzące działalność leczniczą wymagają zarówno profesjonalnego i efektywnego zarządzania jak również wykwalifikowanych pracowników zajmujących się opieką nad osobami trwale niezdolnymi do samodzielnego funkcjonowania lub przewlekle chorymi.

 


 

 • Poznaj kierunek!
 

 

Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne REH-MEDIQ

Dzięki utworzonemu przez WSIiZ Centrum REH-MEDIQ podczas zajęć będziesz mógł korzystać z wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt pracowni, m.in. pracowni kinezyterapii, gdzie uczyć się będziesz obsługi pierwszej na Podkarpaciu i drugiej w Polsce nowoczesnej platformy wibracyjnej BMS, systemu oceny funkcjonalnej FMS i Y-balance test (określanie ryzyka urazu u sportowców), kolumny omega do ćwiczeń funkcjonalnych czy kontroli nerwowo-mięśniowej i sensomotoryki.

 


 

W programie studiów m.in.:

 • edukacja i promocja zdrowia;

 • system ochrony zdrowia w Polsce;

 • zarządzanie finansami w ochronie zdrowia;

 • zarządzanie jakością w ochronie zdrowia;

 • kierowanie zespołami ludzkimi w ochronie zdrowia;

 • opieka zdrowotna nad starzejącym się społeczeństwem;

 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,

 • międzynarodowe problemy zdrowia,

 • kwalifikowana pierwsza pomoc.

 


 

Studenci mogą korzystać m.in. z:

 • Laboratorium Anatomii,

 • Laboratorium Fizjologii,

 • Laboratorium Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

 • Laboratorium Mikrobiologii i Histologii,

 • Laboratorium Hodowli Tkanek i Komórek,

 • Laboratorium Immunologii i Alergologii.

 


 

Certyfikaty, jakie możesz zdobyć podczas studiów:

 


 

Zdrowie publiczne w WSIiZ – praktyczny profil studiów

Studenci w trakcie studiów realizują szereg przedmiotów o profilu praktycznym i pod okiem praktyków.

 

Korzyści dla studentów:

 • zapoznasz się ze specyfiką pracy w placówkach ochrony zdrowia w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych;

 • dzięki zajęciom laboratoryjnym, ćwiczeniom i projektom, nabędziesz praktyczne umiejętności związane z przyszłymi czynnościami zawodowymi.

Ważne! Cele te są osiągane poprzez odpowiednie proporcje zajęć w planach studiów, gdzie ponad 50% stanowią te o charakterze praktycznym. 

 


 

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ na kierunku Zdrowie publiczne.
© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.