Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Zarządzanie

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
REKRUTACJA ON-LINE

Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie będą podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego jako student będziesz miał możliwość wyboru przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich.

Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje. Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju.

Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy. Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, będziesz mógł optymalnie rozwinąć swoje zdolności.

 


 

ODRĘBNE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA (realizowane od 1. semestru)

Finanse i rachunkowość w zarządzaniu

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów.


Nabór na studia STACJONARNE I NIESTACJONARNE


Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze… ta tajemnicza, stara prawda może stać się dla Ciebie jasną.

Pokażemy Ci jak wykorzystać w praktyce podejmowania decyzji wiedzę o finansach firmy.  

Zgłębienie mechanizmów finansowych związanych z działalnością firmy to znakomite narzędzie zarządzania obliczonego na osiągnięcie założonego celu. Zdobędziesz praktyczne umiejętności związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych i przeprowadzaniem analiz finansowych.

Nauczysz się również, jak wykorzystywać informacje finansowe do podejmowania decyzji.

Opanujesz także zagadnienia wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

 


 W programie studiów m.in:

 • analiza finansowa;

 • rachunkowość zarządcza i controlling;

 • wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa;

 • sprawozdawczość finansowa.

  


 A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalności, specjalista od zarządzania finansami, będziesz przygotowany do pracy w komórkach finansowo - księgowych różnego typu firm i instytucji.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku Ekonomia.

Zarządzanie bezpieczeństwem

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów.

Nie prowadzimy naboru na tę ODRĘBNĄ ŚCIEŻKĘ KSZTAŁCENIA


Wyposażymy Cię w kompetencje związane z diagnozowaniem i analizą współczesnych zagrożeń naturalnych, cywilizacyjnych i militarnych. Pokażemy Ci, jak reagować w chwili ich pojawienia się. 

Specjalność przybliża źródła współczesnych zagrożeń, składowe nowoczesnej architektury bezpieczeństwa, a także procesy decyzyjne i procedury postępowania w sytuacjach o charakterze kryzysowym.

 

W programie studiów m.in.:
 • Audyt bezpieczeństwa,

 • Zarządzanie kryzysowe,

 • Administracja publiczna i grupy dyspozycyjne w zarządzaniu bezpieczeństwem,

 • Nowe technologie w bezpieczeństwie.

 Partnerem specjalności jest Instytut Analizy Ryzyka w Rzeszowie.

Zarządzanie bezpieczeństwem – przewaga nad bezpieczeństwem wewnętrznym

 
Wybierając Zarządzanie bezpieczeństwem zostaniesz: 

 • przygotowany do pracy w wydziałach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego oraz w centrach zarządzania kryzysowego,

 • przygotowany do pracy w wydziałach audytu wewnętrznego w administracji publicznej oraz sektorze prywatnym,

 • przygotowany do pracy w służbach mundurowych – policji, wojsku, służbach specjalnych, administracji zespolonej i niezespolonej,

 • zdobędziesz wiedzę pozwalającą zrozumieć współczesne zmiany w zarządzaniu bezpieczeństwem – rewolucji informacyjnej, rewolucji w sprawach wojskowych, robotyzacji i dehumanizacji bezpieczeństwa.   

 

A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalności będziesz mógł starać się o przyjęcie do pracy w strukturach prognozujących zagrożenia i przewidujących skutki ich materializacji, koordynujących pracę jednostek, które funkcjonują w szeroko pojętym systemie bezpieczeństwa (wydziały i centra zarządzania kryzysowego, referaty bezpieczeństwa itp.), także reagujących w sytuacjach kryzysowych i prowadzących odnowę terenów lub obiektów zniszczonych (służby i formacje mundurowe).

 

UWAGA! Jako student specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem będziesz mógł - w ramach praktyk zawodowych - wziąć udział w profesjonalnym audycie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa bądź instytucji, prowadzonym przez partnera specjalności, czyli Instytut Analizy Ryzyka.

Zarządzanie w turystyce

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów.

Nabór na studia STACJONARNE 


Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania usługami turystycznymi. Dzięki nowoczesnym metodom nauczania i wykorzystaniu najnowszych technologii, będziesz przygotowany do pracy w firmach na rynku europejskim.

Współpracujemy z partnerami strategicznymi kierunku Turystyka i rekreacja (Hotel Blue Diamond, Taurus, Amadeus Polska, Bieszczadzki WOPR, Euroregion Karpacki). Umożliwia to kontakt z doświadczoną kadrą, m.in.: przedsiębiorcami z branży turystycznej, kadrą zarządzającą oraz przewodnikami turystycznymi, pilotami wycieczek, rezydentami, a także ratownikami wodnymi. Realizujemy atrakcyjne praktyki i zapewniamy dostęp do najnowocześniejszych systemów rezerwacji turystycznej. Istnieje również możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów, np. z zakresu: pilotażu wycieczek, rezydentury, ratownictwa wodnego itp.

 W programie studiów m.in.:

 • gospodarka turystyczna

 • zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

 • organizacja turystyki

 • systemy rezerwacji i dystrybucji

 

A co po studiach?
Jako absolwent student będzie przygotowany do pracy w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, ośrodkach rekreacyjnych oraz w instytucjach specjalizujących się w organizacji i rozwoju turystyki.

 


 

 

SPECJALNOŚCI

Zarządzanie międzynarodowe

 

Interesuje Cię praca w międzynarodowym i mutikulturowym środowisku? Chcesz dowiedzieć się jak zarządzać międzynarodowym zespołem? Jeśli tak, ta specjalność jest dla Ciebie.

Dowiesz się na czym polega międzynarodowa logistyka.

Poznasz międzynarodowe normy prawne regulujące ruch towarów i usług w skali globalnej.

Otworzysz się na globalny biznes.


W programie studiów m.in:

 • analiza finansowa

 • międzynarodowy rynek pracy 

 • zarządzanie międzynarodowe 

 • logistyka w obrocie międzynarodowym

 

A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalności będziesz przygotowany podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się handlem na skalę światową.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku Ekonomia.

Zarządzanie w administracji

 

Nowoczesna administracja wymaga nowoczesnego zarządzania nią. W ramach specjalności nauczymy Cię jak być dobrym planistą i skutecznym menedżerem w strukturach administracji publicznej. Do sprawnego działania urzędów niezbędni są bowiem wykwalifikowani pracownicy, łączący umiejętności kierownicze ze znajomością mechanizmów prawnych funkcjonowania administracji publicznej. 

Zarządzanie w administracji to specjalność po ukończeniu której, będziesz przygotowany nie tylko do efektywnego planowania pracy urzędu, ale również skutecznego zarządzania nim. Program kształcenia inspirowany jest aktualnymi tendencjami do przenoszenia wzorców zarządzania z sektora prywatnego do sektora publicznego.

Studenci specjalności w czasie studiów mają możliwość realizacji dodatkowych, nieodpłatnych kursów i zdobycia certyfikatów z zakresu administracji cyfrowej:

 • Certyfikat e-DOK – certyfikat wydawany wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, potwierdzający umiejętności zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników w administracji publicznej,
 • Certyfikat Legislator/ABCPRO – certyfikat wydawany wspólnie z ABC PRO sp. z o.o., potwierdzający umiejętność obsługi Edytora Aktów Prawnych XML Legislator Standard.

 

W programie studiów m.in.:

 • struktury administracji publicznej.

 • zarządzanie w administracji publicznej,

 • instytucje prawa i postępowania administracyjnego,

 • efektywność finansowa w administracji publicznej.

 

A co po studiach?

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w: urzędach, spółkach komunalnych, organach jednostek samorządu terytorialnego, sądach.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku Ekonomia lub Administracja.

© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.