Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Psychologia w zarządzaniu

REKRUTACJA ON-LINE

Zarządzanie zasobami ludzkimi

W ramach tej specjalności studenci zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania i nadzorowania efektywnej polityki personalnej w firmie.

Program specjalności został przygotowany w oparciu o współczesne podejście do zarządzania zakładające, że sukces finansowy firmy zależy w dużym stopniu od zaangażowania jej pracowników, którzy są właściwie inspirowani do pracy.

Tematyka zajęć dotyczy podstawowych obszarów działań z zakresu zarządzania personelem, do których należą:

 • przygotowanie i opis stanowisk i profili kompetencyjnych,

 • metody stosowane przy procesie rekrutacji i selekcji pracowników,

 • analiza i ewaluacja potrzeb szkoleniowych w firmie.

 

W trakcie studiów m.in.:

 • Zarządzanie kompetencjami pracowników, 

 • Systemy wynagradzania i motywowania,

 • Coaching w biznesie

 • Zarządzanie talentami w organizacji.

 

Zagadnienia realizowane na specjalności obejmują również tworzenie skutecznych systemów motywacyjnych i budowanie kreatywnych zespołów pracowniczych, a także strategie skutecznego przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. 

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w komórkach personalnych różnych typów organizacji. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci świadczyć profesjonalne usługi związane z szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi, jako specjalista ds. rekrutacji i selekcji, adaptacji zawodowej, motywowania, szkoleń i rozwoju czy zarządzania kompetencjami i talentami.   

Absolwenci specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi poszukiwani są też do pracy w agencjach i firmach konsultingowych

 

Psychologia zachowań konsumenckich

W ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę dotyczącą zachowań konsumentów na rynku produktów i usług.

Program specjalności został przygotowany w oparciu o współczesne podejście do ilościowych i jakościowych badań marketingowych, badań rynku wykorzystujących pomiary neurofizjologiczne,  jak również psychologicznych mechanizmów kierujących decyzjami konsumenckimi.

Studiując tę specjalność:

 • zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą psychologicznych uwarunkowań  zachowań konsumenckich na rynku produktów i usług,

 • nabędziesz umiejętności profesjonalnego przygotowania i prowadzenia badań rynku, tworzenia strategii marketingowych, docierania do świadomych i  nieuświadamianych motywów decyzji konsumenckich. 

W trakcie studiów m.in.:

 • Psychologia konsumenta,

 • Strategie marketingowe,

 • Psychologiczne aspekty reklamy

 • Badania marketingowe.

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w działach marketingu, sprzedaży, PR czy sekcjach kreatywnych różnego typu organizacji. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci świadczyć profesjonalne usługi jako specjalista ds. badań marketingowych, analizy rynku, jak również doradca biznesowy w obszarze marketingu  i relacji z klientami. 

Absolwenci specjalności Psychologia zachowań konsumenckich  poszukiwani są też do pracy w agencjach i firmach konsultingowych

© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.