Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa (nowoczesne dziennikarstwo)

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
REKRUTACJA ON-LINE

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 

 


 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),

 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 • potwierdzoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (dla obcokrajowców),

 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego** (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej** (100 zł) 

 
*Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) tylko do 30 września 2017 roku; Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci na studia otrzymają zwrot wpisowego w pełnej wysokości, pod warunkiem zwrotu oryginału dowodu wpłaty.
 
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni. 

 


 

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

 
Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:
 • język polski,

 • język obcy,

 • matematyka,

 • wybrany przedmiot (historia lub wiedza o społeczeństwie).

 
Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:
 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt

 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

 

 

Szeroka oferta pozwalająca na sfinansowanie studiów – zarówno w zakresie opłat czesnego, jak i kosztów utrzymania.
 
Czytaj więcej...
Dokumenty aplikacyjne na rok akademicki 2017/2018 można składać również w zamiejscowych punktach rekrutacyjnych.
 
Czytaj więcej...
 
Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2017/2018.
 
Czytaj więcej...
Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat rekrutacji.
 
Czytaj więcej...
 
© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.