Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Logistyka

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
REKRUTACJA ON-LINE

Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Logistyka będą podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego będziesz miał możliwość wyboru przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich.

 

Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje. Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju.

 
Jako absolwent,  wyposażony w konkretne umiejętności, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy. Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, będziesz mógł optymalnie rozwinąć swoje zdolności.
 

 

Transport i spedycja

Wybierając tę specjalność, zostaniesz zapoznany przede wszystkim z praktycznymi aspektami organizowania i controllingu procesów spedycyjnych oraz ruchu transportowego.
 
Nabędziesz specjalistyczną wiedzę dotyczącą optymalnego wykorzystania dostępnej infrastruktury transportowej, a także z zakresu eksploatacji urządzeń transportowych. Zdobędziesz również umiejętności organizacyjne przydatne w firmach transportowych i usługowych kierujących działalnością logistyczną.

 


 

W programie studiów m.in.:

  • logistyka przedsiębiorstw transportowych,

  • procesy spedycyjne,

  • współczesne tendencje rozwoju transportu.

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach inżynierskich I stopnia.

 


 

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w dużych firmach międzynarodowych realizujących procesy zaopatrzenia, produkcji lub dystrybucji w kraju i za granicą, a także w regionalnych firmach spedycyjnych i spedycyjno-transportowych. Znajdziesz również zatrudnienie w urzędach i agencjach celnych, w firmach przewozowych (osób i towarów) oraz w firmach organizujących gospodarkę magazynową. Jako inżynier staniesz się także cenny dla firm produkcyjnych, polskich i zagranicznych, w których zastosowanie mają elastyczne systemy organizacji produkcji (np. z klastra Dolina Lotnicza).

 


 

Logistyka transportu i spedycji to swoisty krwiobieg procesów biznesowych. Postępujące umiędzynarodowienie działalności gospodarczej rodzi konsekwencję zaprojektowania, wdrożenia i monitorowania sprawnych łańcuchów dostaw, w których główną rolę odgrywa funkcja transportowa i transportowo- spedycyjna.
 
Niezawodność przepływu, na czas i miejsce, w odpowiedniej ilości, jest podstawowym miernikiem sprawności funkcjonowania organizacji. Praca w środowisku, które cechuje dynamika, przepływ, zmiana, ruch, jest niezwykle motywującym i inspirującym zajęciem, w którym znajdują pasję zawodową nie tylko mężczyźni, ale coraz częściej kobiety, dla których przygotowanie techniczno-inżynierskie jest jednocześnie wyzwaniem i dumą.

dr Grzegorz Wróbel, ekspert ds. logistyki

Logistyka międzynarodowa

W ramach specjalności zostaniesz zapoznany z możliwościami zastosowań nowoczesnych rozwiązań logistycznych wspomagających globalne procesy spedycyjne i transportowe. 
 
Nabędziesz kompetencje pozwalające na odpowiednie zaprojektowanie i implementację strategii logistycznych w ujęciu międzynarodowym.
 
Dodatkowo zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności organizacji systemów zaopatrzeniowych, produkcyjnych, dystrybucyjnych i prawno-ekonomicznych kształtujących procesy logistyczne w zakresie globalnym. 
 
Umiejętności zdobyte w trakcie licznych praktyk i projektów studenckich podniosą Twoją wartość jako potencjalnego pracownika areny międzynarodowej.
 

 

W programie studiów m.in.:

  • transport międzynarodowy,

  • zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw,

  • handel zagraniczny.

Specjolność jest realizowana od 4. semestru na studiach inżynierskich I stopnia.

 


 

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz mógł znaleźć zatrudnienie zarówno w dużych korporacjach  międzynarodowych,  jak i  sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,  firmach spedycyjno-transportowych, centrach usług logistycznych, logistycznych centrach dystrybucji oraz rodzimych przedsiębiorstwach rozszerzających działalność na rynki zagraniczne. 
 
Warto zaznaczyć, że ze względu na interdyscyplinarny charakter  logistyki międzynarodowej, specjaliści z tego zakresu są poszukiwani przez szeroko rozumiany sektor biznesu międzynarodowego. 
 

 


 

W dobie globalizacji, gdzie odległość przestaje mieć znaczenie, firmy coraz częściej poszukują zarówno surowców do produkcji jak i rynków zbytu poza granicami kraju. Międzynarodowe korporacje także coraz częściej lokują w Polsce swoje oddziały, co również wpływa na konieczność pracy w międzynarodowym środowisku. Logistyka międzynarodowa daje możliwość poznania i projektowania nowoczesnych rozwiązań logistycznych wspomagających zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw.
 
Przemysław Fugas, Kierownik Działu Dystrybucji, PEKAES S.A.
 

Informatyka w systemach logistycznych

W ramach specjalności zostaniesz zapoznany z możliwościami zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających procesy logistyczne.
 
Nabędziesz kompetencje pozwalające na odpowiednie zaprojektowanie i implementację systemów bezpieczeństwa sieciowego, użytkowania systemów eksperckich oraz aplikacji wspomagających sprawne funkcjonowanie magazynów.
 
Dodatkowo zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w obsłudze zintegrowanych systemów zarządzania (SAP), oprogramowania symulacji procesów, systemów komunikacji korporacyjnej i przepływu informacji (Cisco WebEx) oraz wiedzę na temat zinformatyzowania przepływów produkcyjnych (Flow Management).
 
Będziesz mógł również poszerzyć swoją wiedzę związaną z szybko rozwijającym się handlem internetowym oraz wirtualną i fizyczną logistyką tej działalności.

 


 

W programie studiów m.in.:

  • komputerowa symulacja procesów logistycznych,

  • zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw,

  • logistyka handlu elektronicznego.

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach inżynierskich I stopnia.

 


 

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w firmach sektora IT oferujących systemowe i aplikacyjne rozwiązania informatyczne dla logistyki. Inżynierowie po tej specjalności są także poszukiwani w firmach stosujących nowoczesne technologie telematyczne i informatyczne w procesach logistycznych.
 
Warto zaznaczyć, że są to nie tylko firmy o charakterze spedycyjno-transportowym, ale także te, w których wprowadzono systemy elektronicznego obiegu informacji i komunikacji korporacyjnej.
 
Ponadto możesz znaleźć pracę jako projektant logistycznych rozwiązań dla e-biznesu (sklepów internetowych).

 


 

Współczesna logistyka bez informatyki nie jest możliwa. Liczące się firmy i organizacje wykorzystują nowoczesne narzędzia informatyczne, aby w sposób efektywny i racjonalny zarządzać swoimi zasobami informacyjnymi i materialnymi. Poza tym dynamika zmian procesów logistycznych wymaga projektowania i wdrażania kolejnych rozwiązań technologicznych dostosowujących się do zmieniającej rzeczywistości, szczególnie nadal wzrastającej ilości magazynowanych i przetwarzanych danych oraz informacji. Rozwiązywanie dużych problemów transportowych i logistycznych przy pomocy wydajnych metod i algorytmów komputerowych jest wciąż poważnym wyzwaniem, którym zajmują się specjaliści na całym świecie. Zapoznanie się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych w logistyce daje możliwość twórczej i kreatywnej pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku, dając wiele satysfakcji z efektów działania wdrożonych rozwiązań IT.

dr inż. Krzysztof Pancerz, ekspert ds. nowoczesnych technologii informatycznych

© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.