Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Gospodarka i administracja publiczna

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
REKRUTACJA ON-LINE

Nie prowadzimy naboru na ten KIERUNEK

Jeśli chcesz studiować kierunek pokrewny zapoznaj się z naszą nową specjalnością:  Zarządzanie w administracji


ODRĘBNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA (realizowana od 1. semestru)

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji publicznej

Specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego jest wielu, ale szczególnie poszukiwani i doceniani są ci, którzy umieją skutecznie zapobiegać współczesnym zagrożeniom w działalności firm, a także zadbać o ciągłość i bezpieczeństwo pracy organów administracji publicznej. Partnerami kierunku, na którym realizowana jest dana specjalność, są: G2A Arena, International Association of Schools and Institutes of Administration oraz Centralny Ośrodek Informatyki.

 

Zabezpieczenia przed atakami hakerów, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo przepływu informacji, w tym tych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa to wartości priorytetowe, szczególnie w obecnych czasach chronione. Specjalność Bezpieczeństwo w biznesie i administracji publicznej to unikatowa specjalność, która gwarantuje Ci wiedzę z zakresu zapobiegnia, ale też szybkiego rozpoznawania zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych w funkcjonowaniu administracji publicznej oraz firmach prywatnych i skutecznego radzenia sobie z nimi.

Proponowane przedmioty specjalnościowe:

 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

 • Cyberprzestępczość 

 • Polityka bezpieczeństwa informacji i finansów

 • Zabezpieczenia osób, obiektów, mienia

 • Bezpieczeństwo w e-biznesie

Nauczymy Cię:

 • analizować zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne w funkcjonowaniu administracji publicznej

 • analizować zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne w działalności firm

 • współpracy z różnymi instytucjami w sytuacjach kryzysowych

 • zapobiegać cyberprzestępczości

 • zabezpieczać dane osobowe i informacje niejawne

 • zabezpieczać dane finansowe

 • zabezpieczyć systemy teleinformatyczne

 • prowadzić działalność w zakresie ochrony osób, obiektów i mienia 

 • zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy

Zajęcia na tej specjalności realizują praktycy – pracownicy firm zajmujących się ochroną osób i mienia, pracownicy organów administracji publicznej - specjaliści w zakresie zarządzania kryzysowego, pracownicy firm prywatnych odpowiedzialni za ochronę systemów informatycznych, eksperci od ochrony danych osobowych i informacji niejawnych z wieloletnim stażem i doświadczeniem. 

Co po studiach? 

Jako absolwent tej specjalności możesz pracować: jako niezależny ekspert od bezpieczeństwa danych osobowych i ochrony systemów informatycznych w organach administracji publicznej i prywatnych firmach, specjalista do spraw zarządzania kryzysowego w administracji publicznej. Możesz też założyć i prowadzić własną działalność w zakresie ochrony osób i mienia. 
 
Specjalność „Bezpieczeństwo w biznesie i administracji” jest specjalnością odpowiadającą na zapotrzebowanie rynku pracy.
 
 
"W połowie lipca 2017 r. na jednym z największych polskich portali rekrutacyjnych dostępnych było blisko 700 ofert pracy związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa w firmach. Oferty pracy są również zamieszczane w Biuletynach Informacji Publicznej oraz Centralnej Bazie Ofert Pracy przez jednostki administracji samorządowej oraz rządowej. To właśnie tam na absolwentów specjalności Bezpieczeństwo w biznesie i administracji czeka zatrudnienie.
 
Nie należy również zapominać o bankach i innych instytucjach finansowych, w których bezpieczeństwo danych osobowych oraz finansowych jest niezbędne. Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ws. ochrony danych osobowych, które wejdzie w życie w 2018 r. zaostrza przepisy określające procedury postępowania z danymi osobowymi.
 
W każdej firmie i instytucji powinien być więc specjalista odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo, co daje podstawę do prognozowania zwiększenia zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów specjalności „Bezpieczeństwo w biznesie i administracji.
 
Do stanowisk, które mogą zajmować absolwenci, należą między innymi: manager ds. bezpieczeństwa danych, specjalista ds. danych osobowych, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, konsultant ds. infrastruktury data center, specjalista ds. reagowania na nielegalne treści w Internecie, pracownik Działu Zarządzania Kryzysowego".
 
 
 
Ewa PODGÓRSKA
Kierownik Biura Karier WSIiZ
 
 
"W działalności zarówno podmiotów prywatnych, jak i instytucji publicznych wzrasta świadomość potrzeb w zakresie prewencyjnego podejścia do zagrożeń i konieczności obsługi procesów bezpieczeństwa. Tym samym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających kompetencje i interdyscyplinarne przygotowanie w tym zakresie. Studia na Bezpieczeństwie w biznesie i administracji publicznej wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy i oczekiwaniom pracodawców".
 
Paweł Skoczowski
 Absolwent WSIiZ: bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia) oraz administracji (studia II stopnia). Obecnie pracownik Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Warszawie oraz radny powiatu łańcuckiego w kadencji 2014-2018.

Zdobądź certyfikaty 

Certyfikat e-DOK – certyfikat wydawany wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki potwierdzający umiejętności zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników w administracji publicznej.
Certyfikat Legislator – certyfikat wydawany wspólnie z ABC PRO sp. z o.o. potwierdzający umiejętność obsługi Edytora Aktów Prawnych XML Legislator Standard.

Partnerzy kierunku

 • Centralny Ośrodek Informatyki w Warszawie- możliwość zdobycia certyfikatów z zakresu e-administracji.

 • International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół i Instytutów Administracji) – wymiana studentów WSIiZ z uczelniami członkowskimi IASIA.

 • Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce.


 SPECJALNOŚCI

Administrowanie firmą

Nie chcesz czekać na wolny etat? Załóż własną firmę i realizuj własne pomysły. Chcesz zdobyć doświadczenie przed otworzeniem własnego biznesu? Wybieraj wśród ofert pracy dla specjalistów do obsługi firm prywatnych. Kierunek Administrowanie firmą doskonale przygotuje Cię do każdej z tych zawodowych ścieżek. 

Specjalność Administrowanie firmą gwarantuje Ci wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz praktyczne umiejętności potrzebne do prowadzenia administracyjno-prawnej obsługi firmy w tym także on-line, założenia własnej działalności gospodarczej, identyfikowania szans i zagrożeń otoczenia gospodarczego oraz pozyskiwania środków finansowych dla rozwoju firmy. 

Nauczymy Cię: 

• analizować trendy w gospodarce, w tym lokalnej, 

• podstaw przedsiębiorczości, 

• sporządzać biznesplan, 

• zakładać i prowadzić działalność gospodarczą, 

• przygotowywać pisma urzędowe, korespondencję handlową, 

• analizować kontrakty, 

• zarządzać personelem.

Zdobądź certyfikaty

Certyfikat e-DOK – certyfikat wydawany wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki potwierdzający umiejętności zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników w administracji publicznej.

Certyfikat Legislator – certyfikat wydawany wspólnie z ABC PRO sp. z o.o. potwierdzający umiejętność obsługi Edytora Aktów Prawnych XML Legislator Standard.

Partnerzy kierunku

 • Centralny Ośrodek Informatyki.

 • International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół i Instytutów Administracji) – wymiana studentów WSIiZ z uczelniami członkowskimi IASIA.

 • Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” – możliwe praktyki dla studentów na podstawie umowy o współpracy, uczestnictwo w konkursach ogólnopolskich z zakresu źródeł i funkcji prawa.

Nowocześnie i pod okiem ekspertów 

Ważnym elementem programu na specjalności Administrowanie firmą są zajęcia w laboratoriach komputerowych pozwalające zdobyć umiejętności z elektronicznej obsługi spraw zarówno od strony prywatnego przedsiębiorcy, jak i urzędu. Już w trakcie studiów możesz zadbać o atrakcyjność przyszłego CV – zajęcia z e-administracji kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Ponadto, zajęcia na tej specjalności realizują praktycy – pracownicy organów administracji publicznej, przedsiębiorcy, radcowie prawni, adwokaci i ekonomiści z wieloletnim doświadczeniem. Zdobywaj wiedzę i kształć umiejętności pod okiem ekspertów w swojej dziedzinie.

W trakcie studiów m.in.:

 • Elektroniczna obsługa działalności gospodarczej

 • Wsparcie publiczne innowacji

 • Pozyskiwanie funduszy dla firm

 • Kierowanie zespołami ludzkimi

 • Podstawy przedsiębiorczości

 A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalności możesz pracować w charakterze niezależnego przedsiębiorcy, prowadzić administracyjno-prawną obsługę prywatnych przedsiębiorstw czy pracować w organizacjach pozarządowych oraz organach administracji publicznej rządowej i samorządowej między innymi jako specjalista ds. controlingu, administrator ds. rozliczeń, zamówień publicznych. 

Specjalność realizowana jest od 4. semestru studiów. 

Gospodarka i samorząd terytorialny

Dzisiaj przedsiębiorca jest partnerem dla samorządu terytorialnego realizującego zadania publiczne. Zastanawiasz się, w którym kierunku pójdzie Twoja ścieżka zawodowa? Bez względu na to, na którą stronę tej współpracy zdecydujesz się w przyszłości, wybierając tę specjalność, możesz liczyć na sukces. 

Specjalność Gospodarka i samorząd terytorialny gwarantuje Ci wiedzę i zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania niezbędnych do pracy urzędniczej w organach samorządu terytorialnego, podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy zatrudnienia w firmach w charakterze specjalisty od obsługi administracyjno-prawnej, zamówień publicznych. 

Nauczymy Cię: 

 • rozpoznawać potrzeby firm lokalnych, 

 • analizować lokalne trendy gospodarcze, 

 • pozyskiwać fundusze na rozwój firmy, 

 • sporządzać biznesplan, 

 • obsługiwać firmy działające w specjalnych strefach ekonomicznych, 

 • sporządzać pisma urzędowe,

 • inicjować partnerstwo publiczno-prywatne 

 • przygotowywać dokumentację z zakresu zamówień publicznych. 

Zdobądź certyfikaty 

Certyfikat e-DOK – certyfikat wydawany wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki potwierdzający umiejętności zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników w administracji publicznej.

Certyfikat Legislator – certyfikat wydawany wspólnie z ABC PRO sp. z o.o. potwierdzający umiejętność obsługi Edytora Aktów Prawnych XML Legislator Standard.

Partnerzy kierunku

 • Centralny Ośrodek Informatyki.

 • International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół i Instytutów Administracji) – wymiana studentów WSIiZ z uczelniami członkowskimi IASIA.

 • Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” – możliwe praktyki dla studentów na podstawie umowy o współpracy, uczestnictwo w konkursach ogólnopolskich z zakresu źródeł i funkcji prawa.

Nowocześnie i pod okiem ekspertów 

Ważnym elementem programu na specjalności Administrowanie firmą Gospodarka i samorząd terytorialny są zajęcia w laboratoriach komputerowych pozwalające nabyć umiejętności z elektronicznej obsługi spraw zarówno od strony prywatnego przedsiębiorcy, jak i urzędu. Już w trakcie studiów możesz zadbać o atrakcyjność przyszłego CV – zajęcia z e-administracji kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Ponadto, zajęcia na tej specjalności realizują praktycy – pracownicy organów administracji publicznej, przedsiębiorcy, radcowie prawni, adwokaci i ekonomiści z wieloletnim doświadczeniem. Zdobywaj wiedzę i kształć umiejętności pod okiem ekspertów w swojej dziedzinie.

W trakcie studiów m.in.:

 • Prywatyzacja zadań publicznych

 • Strategie i polityki publiczne

 • Zarządzanie publiczne

 • Struktury administracji publicznej

 • Pomoc publiczna

 • Specjalne strefy ekonomiczne

 • Zamówienia publiczne

A co po studiach?

Jako absolwent specjalności Gospodarka i samorząd terytorialny możesz pracować w organach administracji publicznej, w tym jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) na stanowiskach związanych z obsługą przedsiębiorców lub jako specjalista ds. controlingu, administrator ds. rozliczeń, zamówień publicznych, kierownik projektu (project manager) czy pojąć i prowadzić własną działalność gospodarczą. 

Specjalność realizowana jest od 4. semestru studiów.

Gospodarka transgraniczna

Specyfika przygranicznego położenia Podkarpacia wzmacnia związki gospodarcze z sąsiednimi regionami Ukrainy i Słowacji. Co z tego wynika dla absolwentów tej specjalności? Możliwość objęcia pracy po obu stronach granicy! 

Nauczymy Cię:

 • prawnych i finansowych aspektów działalności handlowej, 

 • unijnych i krajowych zasad wymiany handlowej, 

 • unijnych i krajowych procedur celnych

 • reguł funkcjonowania współczesnej administracji i nowoczesnego biznesu 

Studia na specjalności Gospodarka transgraniczna dają możliwość spotkań z praktykami: 

 • dyrektorami zarządzającymi firm, 

 • specjalistami spraw płacowo-kadrowych, 

 • specjalistami z zakresu logistyki, 

 • przedstawicielami administracji celnej i gospodarczej. 

Polska – Ukraina i nie tylko 

W kontekście gospodarki transgranicznej szczególne znaczenie ma współpraca handlowa z Ukrainą, dla której Polska jest pierwszym krajem wchodzącym w skład obszaru celnego Unii Europejskiej. Zasady stosowane w Polsce to reguły całej Unii Europejskiej, bez których znajomości ani partner ukraiński ani polski nie będą w stanie prowadzić skutecznej działalności transgranicznej. 

Dla studentów z Ukrainy, oraz wszystkich innych państw aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej, ta specjalność to szansa na poznanie prawa celnego Unii Europejskiej, które kiedyś stanie się częścią ich systemu prawnego.

Znajomość Unijnych regulacji celnych przydadzą się nie tylko podczas wymiany handlowej pomiędzy Polska a Ukrainą czy Rosja, ale również Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Indiami i Japonią. 

A co po studiach?

Jako absolwent specjalności Gospodarka transgraniczna możesz pracować w organach administracji publicznej, w szczególności administracji celno-skarbowej na stanowiskach związanych z obsługą ruchu granicznego, prowadzić administracyjno-prawną obsługę firm w zakresie handlu zagranicznego czy pojąć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.