Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Fizjoterapia - jednolite magisterskie - NOWOŚĆ

Wydział Medyczny
REKRUTACJA ON-LINE

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

czas twania: 5 lat (10 semestrów)
 

Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego.

 
 
Fizjoterapia jest kierunkiem medycznym, uznawanym za jeden z pięciu najbardziej rozwojowych na świecie. Obserwowane zapotrzebowanie rynku na specjalistów z tego zakresu stale wzrasta zarówno w kraju, jak również poza jego granicami.
 
Wczesne prowadzanie interwencji fizjoterapeutycznych w zaburzeniach funkcji struktur ciała oraz powszechne wdrażanie działań profilaktycznych zapewnia poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, co w myśl polityki zdrowotnej stanowi istotny element zmniejszający nakład finansowy na leczenie pacjenta. 

Fizjoterapia stanowi nowy perspektywiczny kierunek na rynku medycznym, natomiast sylwetka studenta WSIiZ wpisuje się w standardy kształcenia na poziomie europejskim.
Coraz większa dbałość o prowadzenie zdrowego trybu życia, troska o wygląd oraz wzrastająca długość życia powodują, że przedstawiciele zawodów okołomedycznych nie będą mieli problemów z zatrudnieniem. Także w związku ze starzeniem się społeczeństwa coraz bardziej potrzebne będą kierunki związane z opieką społeczną i ochroną zdrowia. 

Ewa Podgórska
Kierownik Biura Karier WSIiZ
 
Fizjoterapia. Studia w WSIiZ w Rzeszowie

 PARTNERZY KIERUNKU 

 Fizjoterapia. Studia w WSIiZ w RzeszowieFizjoterapia. Studia w WSIiZ w Rzeszowie

W programie studiów m.in.:

Program studiów obejmuje przedmioty ogólnouczelniane, podstawowe i kierunkowe, wśród których wyróżniamy m. in:  
 • fizjoterapia ogólna

 • masaż leczniczy

 • kinezyterapia 

 • fizykoterapia 

 • blok przedmiotów obejmujących podstawy fizjoterapii klinicznej, m. in: w kardiologii, pulmonologii, intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii, reumatologii, ginekologii i położnictwie, chirurgii, neurologii, onkologii, pediatrii, psychiatrii i geriatrii

 • rekreacja, sport i turystyka rekreacyjna

 • metody specjalne fizjoterapii – terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu

 • metody specjalne fizjoterapii w rehabilitacji neurologicznej

 • diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji

 • metody specjalne fizjoterapii – usprawnianie dzieci i gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

 • metody specjalne fizjoterapii – rehabilitacja ambulatoryjna i środowiskowa

 • medycyna fizykalna i balneoklimatologia

 • protetyka i ortotyka – inżynieria w rehabilitacji

 • aktywna rehabilitacja – sport osób niepełnosprawnych

 • diagnostyka i fizjoterapia w kardiologii

 • fizjoterapia w medycynie sportowej

 • masaż limfatyczny i terapia przeciwobrzękowa

 • kontraktowanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej

 • rehabilitacja sanatoryjna i uzdrowiskowa

 • zooterapia w rehabilitacji dzieci

 • sprzęt i zaopatrzenie ortopedyczne.

  

Studiując Fizjoterapię we WSIiZ możesz wybrać dodatkowy blok zajęć językowych. Ten intensywny lektorat z języka obcego obejmuje łącznie aż 600 godzin zajęć (standardowo jest to 360). W przypadku studiów niestacjonarnych to 480 godzin zajęć (standardowo to 180).
Sprawdź szczegóły >>>

 

Sprawdź jakie certyfikaty możesz zdobyć podczas studiów >>

  


 

 • Poznaj KIERUNEK!
 • Wejdź na ZAJĘCIA
 • Wejdź na ĆWICZENIA
 • Film o WYDZIALE MEDYCZNYM
 • Wejdź do LABORATORIUM

 

 


 

Fizjoterapia – praktyczny profil studiów

Łączymy specjalistyczną wiedzę teoretyczną, jaką nabędziesz, z przygotowaniem praktycznym. Uzyskasz wszechstronną wiedzę z zakresu fizjoterapii oraz pokrewnych dyscyplin medycznych, co umożliwia przygotowanie do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej i współpracy w zespole terapeutycznym. 

Zajęcia o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe) odbywają się w specjalistycznych laboratoriach oraz w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem prowadzących zajęcia praktyczne i opiekunów praktyk zawodowych. Praktyczny profil studiów bazuje na praktykach zawodowych prowadzonych w każdym roku akademickim. 

Na uwagę zasługuje własna baza naukowo-dydaktyczna – Centrum Turystyki i Rekreacji  w Kielnarowej – w skład, której wchodzą: budynki dydaktyczne, laboratoria specjalistyczne, sale ćwiczeniowe, zespół budynków do zajęć rekreacyjno – sportowych, Centrum Zooterapii, zaplecze do odnowy biologicznej (Spa & Wellness), tereny turystyczne, boiska i hale sportowe.

Posiadanie własnego Centrum rehabilitacyjno – medycznego Reh-Mediq w Tyczynie, umożliwia Ci odbywanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych z przedmiotów kierunkowych. 

 

Od wielu lat współpracujemy ze szpitalami w Rzeszowie i okolicznymi placówkami ochrony zdrowia, gabinetami rehabilitacyjnymi oraz Uzdrowiskiem Rymanów Zdrój i Uzdrowiskiem Horyniec, w których nasi studenci odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Dużym atutem jest współpraca z Agencjami Pośrednictwa Pracy za granicą, oferującymi naszym studentom ciekawe oferty praktyk, staży oraz dobre warunki pracy w zawodzie fizjoterapeuty w krajach Unii Europejskiej.

Ponadto programy studiów zostały wzbogacone lektoratem z języka obcego w wymiarze gwarantującym  znajomość języka niezbędną do wykonywania zawodu. Gwarantujemy zainteresowanym studentom możliwość odbywania praktyk zawodowych w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym w Ustce w formie turnusów rehabilitacyjnych, co wzbogaca umiejętności pracy z pacjentami. Ponadto współpraca z naszymi interesariuszami zewnętrznymi i przedstawicielami środowiska biznesu gwarantuje naszym studentom możliwość uczestnictwa w dodatkowych bezpłatnych wykładach otwartych, znacznie pogłębiających tematykę przedmiotów, wynikających z planów studiów.

 

 

 
© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.