Tu jesteś: Strona główna > Studia I stopnia > Fizjoterapia

Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?
Fizjoterapia
Wydział Medyczny

Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego.

 
Fizjoterapia WSIiZ w Rzeszowie

 

Popularność zawodu fizjoterapeuty wzrasta w związku ze zmianami, jakie zachodzą w naszym społeczeństwie. Zwiększająca się średnia długość życia Polaków i ujemne skutki rozwoju cywilizacyjnego powodują, że z roku na rok coraz więcej osób wymaga szeroko pojętej rehabilitacji (w tym zabiegów usprawniających), a także wsparcia w zakresie zdrowego stylu życia oraz utrzymania sprawności fizycznej i psychicznej.

W nadchodzących latach zwiększy się zakres zadań rehabilitantów działających na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, zarówno w zakładach opieki zdrowotnej, jak i w ramach rehabilitacji w warunkach domowych. W myśl aktualnych założeń dostosowanych do standardów Unii Europejskiej z zakresu rehabilitacji, kluczową rolę w postępowaniu leczniczo-terapeutycznym ma pełnić szeroko rozumiany zespół rehabilitacyjny, którego członkiem jest lekarz specjalista rehabilitacji i absolwent kierunku Fizjoterapia.
Coraz większa dbałość o prowadzenie zdrowego trybu życia, troska o wygląd oraz wzrastająca długość życia powodują, że przedstawiciele zawodów okołomedycznych nie będą mieli problemów z zatrudnieniem. Także w związku ze starzeniem się społeczeństwa coraz bardziej potrzebne będą kierunki związane z opieką społeczną i ochroną zdrowia. 

Barbara Leśniak
Kierownik Biura Karier WSIiZ
 
 
Potrzeby w zakresie rehabilitacji medycznej i psychospołecznej nie są w pełni zaspokojone, a zapotrzebowanie na fachowy personel z zakresu fizjoterapii oraz na specjalistyczne usługi w zakresie prewencji, leczenia i rehabilitacji będzie systematycznie wzrastać. Wykwalifikowane kadry niezbędne są nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy, co stwarza Ci duże możliwości podjęcia zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą.

 


 

W programie studiów m.in.:

 • anatomia prawidłowa człowieka,

 • kinezyterapia,

 • fizykoterapia,

 • terapia manualna,

 • masaż leczniczy,

 • zaopatrzenie ortopedyczne,

 • podstawy fizjoterapii klinicznej,

 • fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu,

 • zajęcia praktyczne i staże kliniczne w renomowanych placówkach ochrony zdrowia i innych podmiotach prowadzących działalność rehabilitacyjną, odnowy biologicznej.

 

Jako student będziesz mógł korzystać z m.in. z Laboratorium Anatomii i Fizjologii Wysiłku, Laboratorium Kinezyterapii i Masażu, hali sportowej z zapleczem odnowy biologicznej czy licznych laboratoriów komputerowych. 

Bezterminowe umowy o współpracy ze szpitalami w województwie podkarpackim, w tym z zespołem szpitali uzdrowiskowych w Rymanowie Zdroju dają gwarancję realizowania zajęć w zakresie praktycznej nauki na kierunku fizjoterapia.

 


 

REH-MEDIQ

 
W listopadzie 2010 roku uruchomione zostało Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne REH-MEDIQ w Kampusie WSIiZ w Tyczynie o powierzchni ponad 1 000 m kwadratowych.
 
Jest to placówka usługowo-dydaktyczna Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Centrum pełni jednocześnie rolę edukacyjną – realizowane w nim będą zajęcia w zakresie praktycznej nauki zawodu dla studentów kierunku Fizjoterapia.
 

REH-MEDIQ wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. W pracowni kinezyterapii pacjenci mogą korzystać z pierwszej na Podkarpaciu i drugiej w Polsce nowoczesnej platformy wibracyjnej BMS. Pracownia zaopatrzona jest też w system oceny funkcjonalnej FMS i Y-balance test (określanie ryzyka urazu u sportowców), kolumnę omega do ćwiczeń funkcjonalnych, salę ćwiczeń równowagi, kontroli nerwowo-mięśniowej i sensomotoryki. 

 


 

 • Wejdź na ZAJĘCIA
 • Film o WYDZIALE MEDYCZNYM

 


 

Certyfikaty, jakie możesz zdobyć podczas studiów:

 


 

Fizjoterapia – praktyczny profil studiów

Studenci w trakcie studiów realizują szereg przedmiotów o profilu praktycznym i pod okiem praktyków.

 

Korzyści dla studentów:

 • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dadzą Ci możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentem z różnymi dysfunkcjami i jednostkami chorobowymi. Poznasz specyfikę pracy zawodowej, nabędziesz praktyczne umiejętności prowadzenia terapii i diagnostyki dla potrzeb fizjoterapii;

 • liczne laboratoria, gdzie bedziesz wykonywał „ćwiczenia symulowane”, ćwiczenia i projekty o charakterze praktycznym dadzą CI możliwość nabycia szczegółowych umiejętności związanych z pełnieniem czynności zawodowych.

Ważne! Cele te są osiągane poprzez odpowiednie proporcje zajęć w planach studiów, gdzie ponad 50% stanowią te o charakterze praktycznym. 

 


 

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ na kierunku Zdrowie publiczne.

© 2011 - 2015 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.