Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Finanse i rachunkowość

Wydział Ekonomiczny
REKRUTACJA ON-LINE

Wybór tego kierunku studiów umożliwi Ci poznanie problematyki finansowej oraz zasad rachunkowości, co pozwoli na właściwe rozumienie reguł rządzących gospodarką oraz skuteczne ograniczanie ryzyka funkcjonowania jednostek i organizacji w otoczeniu ekonomicznym. 

 

PARTNER KIERUNKU

 

IBAF jest innowacyjną jednostką naukowo-badawczą, której celem jest rozwijanie i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej przełożenie na praktykę biznesową. Więcej o jednostce na ibaf.edu.pl.
 
  
Finanse i Rachunkowość - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania WSIiZ

 

Swoją wiedzę będziesz zdobywał pod czujnym okiem specjalistów z zakresu finansów i rachunkowośc, a najistotniejszym elementem nauki będzie jej praktyczne zweryfikowanie w trakcie praktyk zawodowych, organizowanych w firmach i instytucjach.

Jako absolwent będziesz wyposażony w konkretną wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji oraz w administracji. Będziesz umiał zarządzać działem finansowo-księgowym, będziesz również przygotowany do prowadzenia własnej firmy.
Z analizy ofert pracy, jakie spływają do Biura Karier, wynika, że branża finansowa nadal dynamicznie się rozwija i istnieje spore zapotrzebowanie na pracowników tego sektora. 

Barbara Leśniak
Kierownik Biura Karier WSIiZ 

 


 

W programie studiów m.in.:

 • rachunkowość finansowa,

 • rynki finansowe,

 • bankowość,

 • finanse międzynarodowe,

 • ubezpieczenia.

 


 

Swoje zainteresowania będziesz mógł rozwijać pisząc dla Finansowego Kwartalnika Internetowego „e-Finanse”, który publikuje artykuły prezentujące tematykę finansową, w tym z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, ubezpieczeń, bankowości, rachunkowości, rynków kapitałowych oraz prawnych aspektów zarządzania finansami podmiotów gospodarczych.

 


 

 • Wejdź na WYKŁAD
 • Wejdź na ĆWICZENIA
 • Wejdź do LABORATORIUM
 • Posłuchaj STUDENTA
 • Posłuchaj WYKŁADOWCY
<
 

 


 

LABORATORIUM FINANSOWE

Jedyna taka, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, pracownia w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu, że laboratorium wiernie odtwarza warunki pracy maklera, brokera czy dealera walutowego, jako student możesz w praktyce poznać realia i tajniki funkcjonowania rynków finansowych. 
 
Laboratorium to profesjonalnie wyposażona sala o charakterze dealing roomu, w którym znajdują się 24 stanowiska pracy ze specjalnymi jednostkami komputerowymi, wyposażonymi w podwójne monitory LCD i z zainstalowanymi platformami transakcyjnymi TMS Brokers i Noble Securities
oraz programami służącymi do planowania finansowego (Mr. Budget, Mr. Capital i Mr. Investor).
 
Laboratorium dysponuje też specjalistycznym sprzętem wyświetlającym informacje finansowe (m.in. data wall), dostarczonym przez firmę Dysten, która wyposażała m.in. Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie czy stację telewizyjną TVN.
 
Więcej informacji o laboratorium znajdziesz na stronie laboratorium-fonansowe.pl

 


 

Zajęcia prowadzą tu m.in.:

 

prof. dr hab. Jan Winieck

Członek Rady Polityki Pieniężnej, ekonomista, były przewodniczący (obecnie członek) Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Wybitna osobowość sceny polityczno-gospodarczej okresu transformacji ustrojowej w Polsce, był członkiem Politycznego Komitetu Doradczego prezydenta Lecha Wałęsy oraz członkiem zespołu doradców premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego.

Jeden z założycieli Towarzystwa Ekonomistów Polskich, współzałożyciel fundacji Centrum im. Adama Smitha. Publikuje w serwisie bistro.edu.pl. Był wykładowcą na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

prof. dr hab. Ryszard Bugaj

Doradca Prezydenta RP, ekonomista, polityk (poseł na Sejm trzech kadencji i były przewodniczący Unii Pracy). Za swoje zasługi uhonorowany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, był także członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG). Znakomity publicysta i polemista.

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Kamiński

Ekonomista, od 1984 r. zatrudniony w University of Maryland. Profesor Kamiński od lat współpracuje z Bankiem Światowym, zajmując się przede wszystkim badaniami i doradztwem w sprawach handlu i inwestycji międzynarodowych (był odpowiedzialny za przygotowanie serii raportów badawczych z tego zakresu, a dotyczących m.in. Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Egiptu, Gruzji, Cypru, Łotwy, Maroka, Rumunii, Słowacji, Tunezji i Turcji.

prof. dr hab. inż. Waldemar Karwowski

Specjalista z zakresu ergonomii, organizacji i zarządzania systemami pracy, inżynierii zarządzania. Pracuje w Department of Industrial Engineering University of Louisville, USA, gdzie jest Dyrektorem Center for Industrial Ergonomics.

Profesor Karwowski jest autorem lub współautorem ponad 40 książek, w tym Międzynarodowej Encyklopedii Ergonomii i Zasobów Ludzkich. Jest członkiem: International Ergonomics Association (Sekretarz Generalny 1997-2000, Prezydent 2000-2003), Human Factors and Ergonomics Society, Institute of Industrial Engineers, Ergonomics Society.

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

profesor nauk ekonomicznych, specjalista w dziedzinie budowania strategii, w tym strategii marketingowych i strategii jakości, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor wielu publikacji książkowych z dziedziny strategii i zarządzania jakością, redaktor naczelny pisma naukowego "Ekonomia" oraz współautor programu ekonomicznego "Ekonomiczny Kalejdoskop Jedynki".

Członek Rady Nadzorczej Citi Handlowy, doradca strategiczny zarządu Grupy Axa w Polsce, członek międzynarodowej grupy eksperckiej CHER (Consortium for Higher Education.

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mickiewicz

ekonomista, związany z University College London, gdzie wykłada przedmioty z zakresu ekonomii porównawczej rynków wschodzących, prywatyzacji i corporate governance. W czasach PRL uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, współzałożyciel i redaktor niezależnego czasopisma „Uczeń Polski”.

Odznaczony przez Prezydenta RP krzyżem oficerskim orderu Polonia Restituta. Członek zespołu redakcyjnego Post Communist Economies.

 


 

 


 

Finanse i rachunkowość w WSIiZ – praktyczny profil studiów

Studenci w procesie kształcenia realizują szereg przedmiotów, które mają charakter praktyczny a prowadzone są  przez osoby posiadające doświadczenie praktyczne.

 

Korzyści dla studentów:

 • na zajęciach z finansów przedsiębiorstw nauczysz się jak optymalizować procesy inwestycyjne oraz  przeprowadzać badania sposobów  finansowania przedsiębiorstw o określonej charakterystyce finansowej;

 • na zajęciach z rachunkowości nauczysz się w jaki sposób należy prowadzić ewidencje operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie,

 • na zajęciach z analizy ekonomicznej nauczysz się oceniać kondycje przedsiębiorstwa z punktu widzenia różnych wskaźników (płynność, rentowność, zadłużenie), oceniać opłacalność projektów  inwestycyjnych, dokonywać wyboru metod i miar analizy adekwatnych do specyfiki przedsiębiorstwa i rynku;

 • na zajęciach z rynków finansowych nauczysz się jak wykorzystywać konkretne instrumenty finansowe w działalności przedsiębiorstw;

 • na zajęciach z bankowości nauczysz się jak mierzyć  ryzyko w działalności bankowej oraz dobierać metody jego ograniczania, nauczysz się również  jak analizować najistotniejsze cechy usług bankowych dla klienta indywidualnego i przedsiębiorstwa;

 • na zajęciach z rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych nauczysz się jak szacować koszty i korzyści wykorzystywania tych funduszy oraz porównywania efektywności ich działania;

 • na zajęciach z przedsiębiorczości innowacyjnej nauczysz się jak założyć przedsiębiorstwo uwzględniając założenia  prawne, finansowo- księgowe oraz marketingowe;

 • na zajęciach z marketingu nauczysz się jak przygotować plan marketingowy przedsięwzięcia biznesowego oraz jak optymalizować portfel produktowy przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, swoje umiejętności i kompetencje studenci doskonalą w ramach praktyk zawodowych. Miejscami odbywania praktyk są podmioty prowadzące działalność gospodarczą tj. przedsiębiorstwa, banki, fundusze i towarzystwa leasingowe, biura maklerskie, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe.

 

Ważne! Studenci kierunku uczestniczą w ponadprogramowych spotkaniach z praktykami, organizowanymi kilkakrotnie podczas semestru.  

 


 

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

 
Jako absolwent studiów I stopnia będziesz mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia m.in. w WSIiZ na kierunku Ekonomia.
© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.