Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Finanse i rachunkowość

Wydział Ekonomiczny
REKRUTACJA ON-LINE

 NIE PROWADZIMY NABORU NA TEN KIERUNEK


 

 

Wybór tego kierunku studiów umożliwi Ci poznanie problematyki finansowej oraz zasad rachunkowości, co pozwoli na właściwe rozumienie reguł rządzących gospodarką oraz skuteczne ograniczanie ryzyka funkcjonowania jednostek i organizacji w otoczeniu ekonomicznym. 

 

PARTNER KIERUNKU

 

IBAF jest innowacyjną jednostką naukowo-badawczą, której celem jest rozwijanie i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej przełożenie na praktykę biznesową. Więcej o jednostce na ibaf.edu.pl.
 
  
Finanse i Rachunkowość - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania WSIiZ

 

Swoją wiedzę będziesz zdobywał pod czujnym okiem specjalistów z zakresu finansów i rachunkowośc, a najistotniejszym elementem nauki będzie jej praktyczne zweryfikowanie w trakcie praktyk zawodowych, organizowanych w firmach i instytucjach.

Jako absolwent będziesz wyposażony w konkretną wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji oraz w administracji. Będziesz umiał zarządzać działem finansowo-księgowym, będziesz również przygotowany do prowadzenia własnej firmy.
Z analizy ofert pracy, jakie spływają do Biura Karier, wynika, że branża finansowa nadal dynamicznie się rozwija i istnieje spore zapotrzebowanie na pracowników tego sektora. 

Barbara Leśniak
Kierownik Biura Karier WSIiZ 

 


 

W programie studiów m.in.:

 • rachunkowość finansowa,

 • rynki finansowe,

 • bankowość,

 • finanse międzynarodowe,

 • ubezpieczenia.

 


 

Swoje zainteresowania będziesz mógł rozwijać pisząc dla Finansowego Kwartalnika Internetowego „e-Finanse”, który publikuje artykuły prezentujące tematykę finansową, w tym z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, ubezpieczeń, bankowości, rachunkowości, rynków kapitałowych oraz prawnych aspektów zarządzania finansami podmiotów gospodarczych.

 


 

 • Wejdź na WYKŁAD
 • Wejdź na ĆWICZENIA
 • Wejdź do LABORATORIUM
 • Posłuchaj STUDENTA
 • Posłuchaj WYKŁADOWCY
<
 

 


 

LABORATORIUM FINANSOWE

Jedyna taka, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, pracownia w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu, że laboratorium wiernie odtwarza warunki pracy maklera, brokera czy dealera walutowego, jako student możesz w praktyce poznać realia i tajniki funkcjonowania rynków finansowych. 
 
Laboratorium to profesjonalnie wyposażona sala o charakterze dealing roomu, w którym znajdują się 24 stanowiska pracy ze specjalnymi jednostkami komputerowymi, wyposażonymi w podwójne monitory LCD i z zainstalowanymi platformami transakcyjnymi TMS Brokers i Noble Securities
oraz programami służącymi do planowania finansowego (Mr. Budget, Mr. Capital i Mr. Investor).
 
Laboratorium dysponuje też specjalistycznym sprzętem wyświetlającym informacje finansowe (m.in. data wall), dostarczonym przez firmę Dysten, która wyposażała m.in. Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie czy stację telewizyjną TVN.
 
Więcej informacji o laboratorium znajdziesz na stronie laboratorium-fonansowe.pl

 


 

Zajęcia prowadzą tu m.in.:

 

prof. dr hab. Jan Winieck

Członek Rady Polityki Pieniężnej, ekonomista, były przewodniczący (obecnie członek) Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Wybitna osobowość sceny polityczno-gospodarczej okresu transformacji ustrojowej w Polsce, był członkiem Politycznego Komitetu Doradczego prezydenta Lecha Wałęsy oraz członkiem zespołu doradców premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego.

Jeden z założycieli Towarzystwa Ekonomistów Polskich, współzałożyciel fundacji Centrum im. Adama Smitha. Publikuje w serwisie bistro.edu.pl. Był wykładowcą na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

prof. dr hab. Ryszard Bugaj

Doradca Prezydenta RP, ekonomista, polityk (poseł na Sejm trzech kadencji i były przewodniczący Unii Pracy). Za swoje zasługi uhonorowany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, był także członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG). Znakomity publicysta i polemista.

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Kamiński

Ekonomista, od 1984 r. zatrudniony w University of Maryland. Profesor Kamiński od lat współpracuje z Bankiem Światowym, zajmując się przede wszystkim badaniami i doradztwem w sprawach handlu i inwestycji międzynarodowych (był odpowiedzialny za przygotowanie serii raportów badawczych z tego zakresu, a dotyczących m.in. Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Egiptu, Gruzji, Cypru, Łotwy, Maroka, Rumunii, Słowacji, Tunezji i Turcji.

prof. dr hab. inż. Waldemar Karwowski

Specjalista z zakresu ergonomii, organizacji i zarządzania systemami pracy, inżynierii zarządzania. Pracuje w Department of Industrial Engineering University of Louisville, USA, gdzie jest Dyrektorem Center for Industrial Ergonomics.

Profesor Karwowski jest autorem lub współautorem ponad 40 książek, w tym Międzynarodowej Encyklopedii Ergonomii i Zasobów Ludzkich. Jest członkiem: International Ergonomics Association (Sekretarz Generalny 1997-2000, Prezydent 2000-2003), Human Factors and Ergonomics Society, Institute of Industrial Engineers, Ergonomics Society.

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

profesor nauk ekonomicznych, specjalista w dziedzinie budowania strategii, w tym strategii marketingowych i strategii jakości, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor wielu publikacji książkowych z dziedziny strategii i zarządzania jakością, redaktor naczelny pisma naukowego "Ekonomia" oraz współautor programu ekonomicznego "Ekonomiczny Kalejdoskop Jedynki".

Członek Rady Nadzorczej Citi Handlowy, doradca strategiczny zarządu Grupy Axa w Polsce, członek międzynarodowej grupy eksperckiej CHER (Consortium for Higher Education.

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mickiewicz

ekonomista, związany z University College London, gdzie wykłada przedmioty z zakresu ekonomii porównawczej rynków wschodzących, prywatyzacji i corporate governance. W czasach PRL uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, współzałożyciel i redaktor niezależnego czasopisma „Uczeń Polski”.

Odznaczony przez Prezydenta RP krzyżem oficerskim orderu Polonia Restituta. Członek zespołu redakcyjnego Post Communist Economies.

 


 

 


 

Finanse i rachunkowość w WSIiZ – praktyczny profil studiów

Studenci w procesie kształcenia realizują szereg przedmiotów, które mają charakter praktyczny a prowadzone są  przez osoby posiadające doświadczenie praktyczne.

 

Korzyści dla studentów:

 • na zajęciach z finansów przedsiębiorstw nauczysz się jak optymalizować procesy inwestycyjne oraz  przeprowadzać badania sposobów  finansowania przedsiębiorstw o określonej charakterystyce finansowej;

 • na zajęciach z rachunkowości nauczysz się w jaki sposób należy prowadzić ewidencje operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie,

 • na zajęciach z analizy ekonomicznej nauczysz się oceniać kondycje przedsiębiorstwa z punktu widzenia różnych wskaźników (płynność, rentowność, zadłużenie), oceniać opłacalność projektów  inwestycyjnych, dokonywać wyboru metod i miar analizy adekwatnych do specyfiki przedsiębiorstwa i rynku;

 • na zajęciach z rynków finansowych nauczysz się jak wykorzystywać konkretne instrumenty finansowe w działalności przedsiębiorstw;

 • na zajęciach z bankowości nauczysz się jak mierzyć  ryzyko w działalności bankowej oraz dobierać metody jego ograniczania, nauczysz się również  jak analizować najistotniejsze cechy usług bankowych dla klienta indywidualnego i przedsiębiorstwa;

 • na zajęciach z rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych nauczysz się jak szacować koszty i korzyści wykorzystywania tych funduszy oraz porównywania efektywności ich działania;

 • na zajęciach z przedsiębiorczości innowacyjnej nauczysz się jak założyć przedsiębiorstwo uwzględniając założenia  prawne, finansowo- księgowe oraz marketingowe;

 • na zajęciach z marketingu nauczysz się jak przygotować plan marketingowy przedsięwzięcia biznesowego oraz jak optymalizować portfel produktowy przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, swoje umiejętności i kompetencje studenci doskonalą w ramach praktyk zawodowych. Miejscami odbywania praktyk są podmioty prowadzące działalność gospodarczą tj. przedsiębiorstwa, banki, fundusze i towarzystwa leasingowe, biura maklerskie, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe.

 

Ważne! Studenci kierunku uczestniczą w ponadprogramowych spotkaniach z praktykami, organizowanymi kilkakrotnie podczas semestru.  

 


 

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

 
Jako absolwent studiów I stopnia będziesz mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia m.in. w WSIiZ na kierunku Ekonomia.
© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.