Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Ekonomia

Wydział Ekonomiczny

 NIE PROWADZIMY NABORU NA TEN KIERUNEK.

Możesz studiować na kierunku: 

GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA


 
 

Handel i marketing

To specjalność, której celem jest przygotowanie Cię do pracy w obszarze dystrybucji oraz marketingu.

Podczas studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu działalności handlowej na rynkach krajowych i zagranicznych. Uzyskasz również niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania marketingiem, stosowania instrumentów marketingowych, technik sprzedaży oraz zarządzania jakością w przedsiębiorstwach handlowych.

 


 

W programie studiów m.in:

 • teoria i praktyka handlu,

 • zarządzanie marketingowe,

 • logistyka,

 • prawo handlowe.

 


 

A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalności będziesz przygotowany do pracy w działach marketingowych przedsiębiorstw handlowych, w agencjach marketingowych, w handlu i usługach oraz do prowadzenia własnej działalności.

 


 

ODRĘBNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA (realizowana od 1. semestru)

Biznes międzynarodowy

Program studiów na tej specjalności został przystosowany do wymogów pracy w komórkach eksportu, importu i w zagranicznych oddziałach firm krajowych.

W trakcie studiów zdobędziesz fachową wiedzę umożliwiającą pracę w instytucjach UE i innych organizacjach międzynarodowych.

Oferta skierowana jest również do tych z Was, którzy zainteresowani są prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

 


 

W programie studiów m.in.:

 • logistyka w obrocie międzynarodowym,

 • gospodarka światowa,

 • zarządzanie strategiczne,

 • zarządzanie międzynarodowe,

 


 

A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalności będziesz znakomicie zorientowany w praktyce zarządzania, przygotowany do pracy w międzykulturowym otoczeniu. Będziesz wyróżniał się także przedsiębiorczością i zdolnościami interpersonalnymi.

Księgowość

Wiedza z zakresu organizacji i prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania informacji finansowych jest niezbędna do funkcjonowania wszystkich podmiotów gospodarczych, zarówno przedsiębiorstw, jak i instytucji finansowych czy samorządowych.

W trakcie studiów na tej specjalności zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, dzięki którym będziesz mógł podjąć pracę zarówno w działach księgowych, jak i finansowych.

Studia na specjalności pozwolą Ci na zdobycie wiedzy przydatnej do podejmowania decyzji finansowych oraz stworzą perspektywy zatrudnienia w różnych działach gospodarki.

 


 

W programie studiów m.in.:

 • uproszczone formy księgowości,

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,

 • sprawozdawczość i analiza finansowa,

 • tradycyjny i nowoczesny rachunek kosztów.

 


 

Dlaczego księgowy to jeden z zawodów, na który od wielu lat rynek odnotowuje niesłabnący popyt?

Wynika to z dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości, tj. wzrostu liczby i rozwoju podmiotów gospodarczych. Rosną także wymagania w zakresie poziomu kwalifikacji księgowych, co wynika z umiędzynaradawiania biznesu, gwałtownego rozwoju rynku IT, dostępności funduszy unijnych, jak też dynamicznie zmieniającego się i skomplikowanego otoczenia prawnego.

Przewiduję, iż popyt ten nadal utrzyma się w kolejnym dziesięcioleciu. Studenci studiujący księgowość w WSIiZ wyposażeni zostaną podczas studiów w wyjątkowo praktyczną wiedzę i umiejętności umożliwiające szybkie przystosowanie się do wymagań rynku.

dr Marta Czyżewska, ekspert ds. księgowości

 


 

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz przygotowany do prowadzenia ewidencji księgowej, zarządzania informacją finansową i sporządzania sprawozdań finansowych.
 
Realizowane w ramach specjalności przedmioty pozwolą Ci w przyszłości przygotować się do egzaminu na certyfikat księgowy, uzyskania kwalifikacji biegłego rewidenta lub doradcy podatkowego.
 
Na rynku usług finansowo-księgowych poszukiwani są specjaliści, zwłaszcza posiadający kwalifikacje samodzielnych księgowych, a także doradcy podatkowi, biegli rewidenci i osoby z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

 

SPECJALNOŚCI ANGLOJĘZYCZNE (realizowane od 1. semestru)

 
 

Chcesz studiować w języku angielskim, ale tylko „częściowo”?

Istnieje możliwość realizowania poszczególnych przedmiotów w języku angielskim – opłata semestralna wynosi: 100 zł za przedmiot z planu studiów i 150 zł za przedmiot spoza planu studiów, czyli 20 zł lub 30 zł miesięcznie.

Studia w języku angielskim dają więcej możliwości!

 


 

Kursy języka angielskiego dla kandydatów i studentów

Jeżeli zastanawiasz się, czy Twoja znajomość języka angielskiego jest na wystarczającym poziomie i czy w pełni będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w języku angielskim, to uczelnia przygotowała dla Ciebie roczne i wakacyjne uzupełniające kursy języka angielskiego.

Sprawdź szczegóły >>> 

 
© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.