Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Ekonomia

Wydział Ekonomiczny
REKRUTACJA ON-LINE

Handel i marketing

To specjalność, której celem jest przygotowanie Cię do pracy w obszarze dystrybucji oraz marketingu.

Podczas studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu działalności handlowej na rynkach krajowych i zagranicznych. Uzyskasz również niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania marketingiem, stosowania instrumentów marketingowych, technik sprzedaży oraz zarządzania jakością w przedsiębiorstwach handlowych.

 


 

W programie studiów m.in:

 • teoria i praktyka handlu,

 • zarządzanie marketingowe,

 • logistyka,

 • prawo handlowe.

 


 

A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalności będziesz przygotowany do pracy w działach marketingowych przedsiębiorstw handlowych, w agencjach marketingowych, w handlu i usługach oraz do prowadzenia własnej działalności.

 


 

ODRĘBNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA (realizowana od 1. semestru)

Biznes międzynarodowy

Program studiów na tej specjalności został przystosowany do wymogów pracy w komórkach eksportu, importu i w zagranicznych oddziałach firm krajowych.

W trakcie studiów zdobędziesz fachową wiedzę umożliwiającą pracę w instytucjach UE i innych organizacjach międzynarodowych.

Oferta skierowana jest również do tych z Was, którzy zainteresowani są prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

 


 

W programie studiów m.in.:

 • logistyka w obrocie międzynarodowym,

 • gospodarka światowa,

 • zarządzanie strategiczne,

 • zarządzanie międzynarodowe,

 


 

A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalności będziesz znakomicie zorientowany w praktyce zarządzania, przygotowany do pracy w międzykulturowym otoczeniu. Będziesz wyróżniał się także przedsiębiorczością i zdolnościami interpersonalnymi.

Księgowość

Wiedza z zakresu organizacji i prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania informacji finansowych jest niezbędna do funkcjonowania wszystkich podmiotów gospodarczych, zarówno przedsiębiorstw, jak i instytucji finansowych czy samorządowych.

W trakcie studiów na tej specjalności zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, dzięki którym będziesz mógł podjąć pracę zarówno w działach księgowych, jak i finansowych.

Studia na specjalności pozwolą Ci na zdobycie wiedzy przydatnej do podejmowania decyzji finansowych oraz stworzą perspektywy zatrudnienia w różnych działach gospodarki.

 


 

W programie studiów m.in.:

 • uproszczone formy księgowości,

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,

 • sprawozdawczość i analiza finansowa,

 • tradycyjny i nowoczesny rachunek kosztów.

 


 

Dlaczego księgowy to jeden z zawodów, na który od wielu lat rynek odnotowuje niesłabnący popyt?

Wynika to z dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości, tj. wzrostu liczby i rozwoju podmiotów gospodarczych. Rosną także wymagania w zakresie poziomu kwalifikacji księgowych, co wynika z umiędzynaradawiania biznesu, gwałtownego rozwoju rynku IT, dostępności funduszy unijnych, jak też dynamicznie zmieniającego się i skomplikowanego otoczenia prawnego.

Przewiduję, iż popyt ten nadal utrzyma się w kolejnym dziesięcioleciu. Studenci studiujący księgowość w WSIiZ wyposażeni zostaną podczas studiów w wyjątkowo praktyczną wiedzę i umiejętności umożliwiające szybkie przystosowanie się do wymagań rynku.

dr Marta Czyżewska, ekspert ds. księgowości

 


 

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz przygotowany do prowadzenia ewidencji księgowej, zarządzania informacją finansową i sporządzania sprawozdań finansowych.
 
Realizowane w ramach specjalności przedmioty pozwolą Ci w przyszłości przygotować się do egzaminu na certyfikat księgowy, uzyskania kwalifikacji biegłego rewidenta lub doradcy podatkowego.
 
Na rynku usług finansowo-księgowych poszukiwani są specjaliści, zwłaszcza posiadający kwalifikacje samodzielnych księgowych, a także doradcy podatkowi, biegli rewidenci i osoby z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

 

SPECJALNOŚCI ANGLOJĘZYCZNE (realizowane od 1. semestru)

Zarządzanie lotnictwem (Aviation Management)

KONKURS - napisz esej i wygraj stypendium od pierwszego semestru!
SPRAWDŹ >>>

PARTNER KIERUNKU

WSIiZ studia z Lufthansa

 
Rynek przewozów lotniczych w ostatnich latach ulega bardzo dynamicznemu rozwojowi. Aby sprostać wymaganiom rynku, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowaliśmy nową specjalność, która w oparciu o podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii daje także możliwość opanowania umiejętności związanych z zarządzaniem lotnictwem, w szczególności w zakresie obsługi lotnisk oraz linii lotniczych. 
 
 
Dzięki studiom z zakresu Aviation Management będziesz mógł dołączyć do elitarnego grona studentów - jesteśmy czwartą uczelnią w Europie i pierwszą w kraju, która uruchomiła taką specjalność.

 


 
 
W trakcie nauki zdobędziesz wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz podstawową wiedzę społeczną i prawną, a także umiejętności praktyczne umożliwiające działalność w obszarze szeroko pojętej aktywności gospodarczej w branży lotniczej.
 
Zostaniesz przygotowany do samodzielnego przeprowadzania analiz, które pozwolą Ci na podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych w obszarze związanym z branżą lotniczą.
 
Nauczysz się również rozwiązywania podstawowych problemów ekonomicznych przedsiębiorstw, organizacji i instytucji lotniczych.
 
Dzięki znajomości języków obcych oraz wykorzystywaniu narzędzi informatycznych będziesz mógł swobodnie poruszać się po międzynarodowym rynku lotniczym.

 


 

Na mocy umowy podpisanej z jednym z największych przewoźników lotniczych w Europie – LUFTHANSĄ, w trakcie studiów będziesz kształcić się pod okiem międzynarodowych ekspertów z branży lotniczej.
 
Weźmiesz również udział w organizowanych badaniach dla sektora lotniczego czy specjalistycznych seminariach i konferencjach oraz nawiążesz międzynarodowe kontakty, które pomogą Ci we właściwym kształtowaniu swojej ścieżki kariery. Dla najlepszego studenta przewidziano wysokie stypendium!

 


 

Po zaliczeniu czterech semestrów studiów wyjedziesz na praktyki organizowane na międzynarodowych lotniskach lub w czołowych liniach lotniczych, gdzie zostaniesz w praktyce zaznajomiony z zarządzaniem liniami i portami lotniczymi. Po powrocie będziesz realizować pracę licencjacką z zakresu objętego specjalnością. 
 
W ramach specjalności wszystkie przedmioty realizowane są w języku angielskim. Zajęcia specjalnościowe będą prowadzone przez międzynarodowych specjalistów z branży lotniczej.
 

 

 • Poznaj Kierunek!

 


 

W programie studiów m. in.:

 • Aviation Management and Policy,

 • Aviation Law and Organization,

 • Airline Network Management,

 • Airport Management,

 • Airline Sales and Yield Management,

 • Ground Service,

 • Air Navigation and Aircraft Operation,

 • Cargo Management,

 • Aviation Marketing.

 


 

Zdaniem ekspertów możesz zostać:

 • manedżerem ds. projektu w firmach konsultingowych,

 • menedżerem ds. zarządzania zyskiem (dla wybranych tras linii lotniczych),

 • menedżerem sieci lotniczych (dla wybranych sieci tras lotniczych),

 • pracownikiem działu kontroli linii lotniczych lub lotniska,

 • menedżerem ds. jakości (obsługa naziemna, firmy związane z działalnością lotniska),

 • pracownikiem działu sprzedaży linii lotniczych,

 • specjalistą ds. strategii lub rozwoju rynku (linie lotnicze, lotnisko),

 • menedżerem ds. operacji w firmach czarterujących samoloty.

 


 

A co po studiach?

Po ukończeniu studiów będziesz mógł rozpocząć karierę zawodową w branży lotniczej o międzynarodowym wymiarze. Będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w przedstawicielstwach linii lotniczych lub jako osoba zajmująca się zarządzaniem w portach lotniczych, biurach turystycznych czy przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką transportu lotniczego na całym świecie.
 
Posiadana wiedza i umiejętności pozwolą Ci również na wykonywanie zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi przedsiębiorstw lotniczych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 


 

Więcej o Aviation Management przeczytasz na stronie www.aviation.edu.pl

Zarządzanie międzynarodowe (International Management)

Postępująca globalizacja i rosnąca rola korporacji międzynarodowych stwarza naturalną potrzebę kształcenia przyszłych menedżerów, którzy dzięki znajomości języka angielskiego mogą się sprawnie poruszać w wielokulturowym środowisku biznesowym.

Coraz więcej przedsiębiorstw działa w oparciu o globalne łańcuchy produkcji, co oznacza, że działania na szczeblu zarządzania muszą być często koordynowane na przestrzeni kilku krajów.

Studia z zarządzania w języku angielsku prowadzone są w oparciu o praktyki, które uwzględniają zmieniającą się strukturę globalnej gospodarki. Dają doskonałe podstawy do zrozumienia zasad funkcjonowania międzynarodowych przedsiębiorstw, a dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, dają skuteczne narzędzia do efektywnego zarządzania nowoczesną firmą.

 


 

W programie studiów m.in.:

 • badania operacyjne,

 • komunikacja międzykulturowa,

 • rynki międzynarodowe,

 • zarządzanie projektem,

 • podstawy logistyki,

 • business english.

 


 

Studenci odbywają praktyki m.in. w:

 • Deutsche Lufthansa S.A.,

 • Bank Zachodni WBK S.A.,

 • Techlamps s.c.,

 • MM Barcoding Ltd.

 


 

Certyfikaty

Możesz skorzystać z bogatej oferty certyfikatów językowych dostępnych w Centrum Języków Obcych (telc, LCCI i inne). Certyfikaty te są cenione przez pracodawców zarówno w Polsce, jak i na świecie.

 


 

A co po studiach?

 

Zdaniem ekspertów możesz podjąć pracę w międzynarodowych przedsiębiorstwach na stanowiskach:

 • specjalista ds. handlu,

 • menedżer,

 • specjalista ds. marketingu,

 • doradca ubezpieczeniowy,

 • właściciel przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w Internecie,

 • specjalista ds. reklamy i promocji w Internecie,

 • specjalista ds. e-serwisu,

 • specjalista ds. e-handlu,

 • specjalista ds. wirtualnych społeczności,

 • specjalista ds. kontaktów w obrocie gospodarczym,

 • niezależny przedsiębiorca.

 


 

Absolwenci kierunku mogą kontynuować naukę na anglojęzycznych studiach II stopnia na kierunku International Management.

Zarządzanie finansami (Financial Management)

PARTNER KIERUNKU

Według raportu opublikowanego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych wzrasta liczba ofert pracy dla specjalistów z branży finansowej.

Wybór tej możliwości kształcenia umożliwi Ci poznanie problematyki finansowej oraz zasad rachunkowości. Poznanie reguł rządzących globalną gospodarką ma duże znaczenie zwłaszcza w międzynarodowych korporacjach, których liczba stale się zwiększa.

Swoją wiedzę będziesz zdobywał pod okiem specjalistów z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości, a najistotniejszym elementem nauki będzie jej praktyczne zweryfikowanie w trakcie praktyk zawodowych, organizowanych w najlepszych firmach i instytucjach finansowych. Będą to m.in. HFT Brokers Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski TMS Brokers, Global BD Trading czy Instytut Badań i Analiz Finansowych.

 


 

W programie studiów m.in.:

 • rachunkowość finansowa,

 • rynki finansowe,

 • bankowość,

 • ubezpieczenia.

 

W trakcie zajęć przewidziano także duży udział aktywnych form kształcenia, jak symulacje, case study i gry decyzyjne, które rozwiną w Tobie praktyczne umiejętności potrzebne do działania na rynkach finansowych.

 


 

Certyfikaty

 

Certyfikat CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) potwierdza umiejętności praktyczne, które uczestnicy będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy finansisty.

Studenci mogą zdobywać również certyfikaty językowe i biznesowe.

 


 

A co po studiach?

 

Zdaniem ekspertów możesz zostać m.in.:

 • analitykiem finansowym/inwestycyjnym,

 • doradcą finansowym,

 • doradcą ubezpieczeniowym,

 • księgowym,

 • pracownikiem banku,

 • pośrednikiem finansowym,

 • maklerem giełdowym.

 


 

Absolwenci kierunku mogą kontynuować naukę na anglojęzycznych studiach II stopnia na kierunku International Management.

 


 

Chcesz studiować w języku angielskim, ale tylko „częściowo”?

Istnieje możliwość realizowania poszczególnych przedmiotów w języku angielskim – opłata semestralna wynosi: 100 zł za przedmiot z planu studiów i 150 zł za przedmiot spoza planu studiów, czyli 20 zł lub 30 zł miesięcznie.

Studia w języku angielskim dają więcej możliwości!

 


 

Kursy języka angielskiego dla kandydatów i studentów

Jeżeli zastanawiasz się, czy Twoja znajomość języka angielskiego jest na wystarczającym poziomie i czy w pełni będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w języku angielskim, to uczelnia przygotowała dla Ciebie roczne i wakacyjne uzupełniające kursy języka angielskiego.

Sprawdź szczegóły >>> 

 
© 2011 - 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.