Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Ekonomia

Wydział Ekonomiczny

 NIE PROWADZIMY NABORU NA TEN KIERUNEK.

Możesz studiować na kierunku: 

GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA


 
 

Wiedza z zakresu ekonomii jest nieodzownym elementem funkcjonowania współczesnego człowieka i dotyczy wielu dziedzin jego aktywności. Ponadto wraz z rozwojem gospodarczym krajów wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów związanych z różnymi obszarami ekonomii.

 
 

PARTNERZY KIERUNKU

zelmer
lufthansa
 
Studia Rzeszów: Ekonomia - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania WSIiZ
 
Wybór tego kierunku pomoże Ci zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce i życiu społecznym.

Opanujesz również nowoczesne narzędzia komunikacji, będziesz miał możliwość uzyskać certyfikat umiejętności komputerowych oraz certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka obcego.

Z kolei, w związku z nowo uruchomionym w WSIiZ, jedynym takim w Europie Środkowo-Wschodniej, najwyższej klasy laboratorium finansowym, będziesz miał możliwość nauki profesjonalnego inwestowania w instrumenty finansowe, gry na giełdzie, a także zarządzania portfelem inwestycyjnym.
Wykształcenie ekonomiczne w połączeniu z perfekcyjną znajomością języka angielskiego to dziś przepustka do kariery m.in. w rozwijających się w Polsce centrach usług wspólnych..

Maryla Rarus
Ekspert Biura Karier WSIiZ

 


 

Tuż po studiach, albo jeszcze w ich trakcie, chciałabym założyć własną firmę, a studia na Ekonomii to najlepszy sposób na to, żeby nauczyć się mądrze nią zarządzać. Dodatkowo, uczelnia uruchomiła świetną specjalność „Warsztat biznesowy – jak założyć własną firmę”, na którym mogę się uczyć krok po kroku, nie tylko jak powołać biznes do istnienia, ale też jakie czynniki decydują o jego powodzeniu i rozwoju. Co więcej, wykładowcy, którzy nas uczą, to znani nie tylko w Polsce, ekonomiści. Ja najbardziej lubię wykłady z profesorem Bartłomiejem Kamińskim ze Stanów Zjednoczonych, który jest doradcą Banku Światowego.
Zoriana Ruda, studentka III roku

 


Skorzystaj z kalkulatora stypendialnego i sprawdź wysokość zniżki
w czesnym. OBLICZ >>>

W programie studiów m.in.:

 • kierowanie zespołami ludzkimi,

 • przedsiębiorczość innowacyjna,

 • podstawy marketingu,

 • finanse przedsiębiorstw,

 • ekonomika przedsiębiorczości,

 • ubezpieczenia,

 • bankowość,

 • globalizacja procesów gospodarczych.

 
Jako student będziesz miał możliwość korzystać ze specjalnej aplikacji mobilnej, dzięki której można wypełniać testy, przygotowywać się do egzaminów i podnosić swoją wiedzę z zakresu ekonomii. Będziesz mógł to robić w dowolnym miejscu! 

Na kierunku realizowany jest również bogaty system nauczania języków obcych. Sprawdź szczegóły >>>

 

Na tym kierunku prowadzone są studia dualne - dowiedz się więcej >>> 


 

 • Poznaj KIERUNEK
 • Wejdź na WYKŁAD
 • Posłuchaj WYKŁADOWCY
 • Posłuchaj STUDENTA
 • Posłuchaj ABSOLWENTA

 

 


 

Certyfikaty, jakie możesz zdobyć podczas studiów:

 


 

Ekonomia w WSIiZ – praktyczny profil studiów

Studenci w procesie kształcenia realizują szereg przedmiotów, które mają charakter praktyczny a prowadzone są  przez   osoby posiadające doświadczenie praktyczne.

 

Korzyści dla studentów:

 • na zajęciach z kierowania zespołami ludzkimi nauczysz się jak dobierać osoby do zespołów i jak skutecznie kierować zespołem pracowniczym;

 • na zajęciach z przedsiębiorczości inwestycyjnej nauczysz się jak założyć przedsiębiorstwo uwzględniając założenia  prawne, finansowo- księgowe oraz marketingowe;

 • na zajęciach z marketingu nauczysz się jak przygotować plan marketingowy przedsięwzięcia biznesowego oraz jak optymalizować portfel produktowy przedsiębiorstwa;

 • na zajęciach z finansów przedsiębiorstw nauczysz się jak optymalizować procesy inwestycyjne oraz  przeprowadzać badania sposobów finansowania przedsiębiorstw o określonej charakterystyce finansowej;

 • na zajęciach z rachunkowości nauczysz się w jaki sposób należy prowadzić ewidencje operacji gospodarczych  w przedsiębiorstwie;

 • na zajęciach z Komunikacji interpersonalnej nauczysz się jak skutecznie formułować komunikaty w formie werbalnej i niewerbalnej oraz jak wykorzystywać różne kanały komunikacyjne w praktyce;

 • na zajęciach z zarządzania strategicznego nauczysz się w jaki sposób oceniać zasoby, otoczenie przedsiębiorstwa oraz ustalać kierunki jego rozwoju;

 • na zajęciach z analizy ekonomicznej nauczysz się oceniać kondycję finansową przedsiębiorstwa z punktu widzenia różnych wskaźników (płynność, rentowność, zadłużenie) oraz opłacalność projektów  inwestycyjnych a także  dokonywania  wyboru metod i miar analizy  adekwatnych do specyfiki przedsiębiorstwa i rynku;

 • na zajęciach z Gry kierowniczej nauczysz się wyliczania zasobów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji maksymalizujących wyniki przedsiębiorstwa;

 • na zajęciach z negocjacji nauczysz się jak skutecznie negocjować kontrakty w relacjach z przedstawicielami innych podmiotów i instytucji.

Dodatkowo, swoje umiejętności i kompetencje studenci doskonalą w ramach praktyk zawodowych . Miejscami odbywania praktyk są podmioty prowadzące działalność gospodarczą tj. przedsiębiorstwa, banki, fundusze i towarzystwa leasingowe, biura maklerskie, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe.

 

Ważne! Ponadto studenci kierunku uczestniczą w ponadprogramowych spotkaniach z praktykami, organizowanymi kilkakrotnie podczas semestru. 

 


 

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku Ekonomia.
© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.