Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
REKRUTACJA ON-LINE

 NIE PROWADZIMY NABORU NA TEN KIERUNEK. 

Możesz studiować:

Zarządzanie w administracji 
 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne to niezwykle wszechstronny kierunek. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi. Stanowi również interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa społecznego oraz cywilnego przeciwdziałania zagrożeniom, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, zapewnienia bezpieczeństwa instytucjom i podmiotom gospodarczym, a nawet systemom i sieciom informatycznym.

 

PARTNERZY KIERUNKU

 
Studia Rzeszów: Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania WSIiZ
 
Dzięki studiom na tym kierunku przyswoisz wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa państwa, społeczności lokalnych i międzynarodowych; dowiesz się, co wywołuje przestępczość i jak się ją zwalcza, czym jest terroryzm i jak mu się przeciwstawić, a także – jak ochraniać obiekty, osoby i ich mienie, jakie są zadania i uprawnienia służb mundurowych i specjalnych.
 
Program studiów przewiduje również interesujące zajęcia szkoleniowe w zakresie walki wręcz, a także wyszkolenia strzeleckiego. 
 
Wyróżniający się studenci będą mogli uczestniczyć w praktycznych, bezpłatnych warsztatach rozwijających ich kompetencje - m.in. będą zgłębiać tajniki konwojowania pieniędzy i cennych przedmiotów. Dowiedz się więcej >>>
Praca w służbach mundurowych gwarantuje stałość zatrudnienia, prestiż i korzystne warunki emerytalne. 

Maryla Rarus
Ekspert Biura Karier WSIiZ

 


Laboratorium Kryminalistyki

W Laboratorium Kryminalistyki – wyposażonym m.in. w profesjonalne walizki kryminalistyczne i mikroskopy - będziesz mieć szansę wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce, poznać i opanować szerokie zastosowanie czterech podstawowych dziedzin kryminalistyki: taktyki, techniki, strategii i metodyki kryminalistycznej. 
 
W laboratorium realizowane są zajęcia z przedmiotu Kryminalistyka i kryminologia, spotykają się w nim także członkowie Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki.

 


 
 

Swoje zainteresowania będziesz mógł poszerzać i pogłębiać w ramach kół naukowych, m.in. Badań nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem, Kryminalistyki, Politologów i Strzeleckiego.

Studencka sekcja zainteresowań pozwoli Ci zapoznać się z problematyką służb specjalnych. Będziesz mógł również redagować biuletyn studencki e-Terroryzm.pl.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne to również okazja, aby uczestniczyć w wyjazdach na specjalistyczne seminaria kryminalistyczne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (to uczelnia partnerska WSIiZ), a także w wizytach w instytucjach i jednostkach odpowiedzialnych za zapewnianie ochrony i bezpieczeństwa.

 


 

 • Poznaj KIERUNEK!
 • Wejdź na WYKŁAD
 • Wejdź do LABORATORIUM
 • Posłuchaj STUDENTA
 • Posłuchaj WYKŁADOWCY

 


 

Certyfikaty, jakie możesz zdobyć podczas studiów:

 • ukończenia kursu strzeleckiego

 • ukończenia kursu wspinaczkowego

 • ukończenia kursu zarządzania kryzysowego

 • ukończenia kursu na urzędnika samorządowego

 • ukończenia kursu dla pracowników służb pomocy społecznej

 • ukończenia kursu dla pracowników ochrony na licencję I i II stopnia

 


 

Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSIiZ – praktyczny profil studiów

Studenci w trakcie studiów realizują szereg przedmiotów o profilu praktycznym (a nie ogólnoakademickim) i pod okiem praktyków. 

 

 Korzyści dla studentów:

 • na zajęciach z kryminalistyki nauczysz się zabezpieczać ślady pozostawiane przez przestępców, przygotowywać dokumentację fotograficzną miejsca przestępstwa;

 • na zajęciach z zarządzania kryzysowego wykorzystasz profesjonalne „siatki bezpieczeństwa” służące właściwemu koordynowaniu działań oraz sprawdzisz trafność swoich decyzji biorąc udział w komputerowej grze decyzyjnej z zakresu postępowania w sytuacji kryzysowej - „Emergency”; 

 • na zajęciach ze sztuk walki poznasz techniki samoobrony;

 • na zajęciach z ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów zgłębisz tajniki profesji pracownika ochrony;

 • poznasz również techniki interwencji, dowiesz się, czym są taktyka i technika operacyjna, zostaniesz też przeszkolony w zakresie sztuki negocjacji i udzielania pierwszej pomocy;

 • weźmiesz udział w szkoleniu strzeleckim z wykorzystaniem profesjonalnej strzelnicy 3D, z pistoletami z symulacją odrzutu;

 • w ramach szkolenia sprawnościowego poprawisz swoją sprawność fizyczną, nauczysz się marszu na orientację.

Dodatkowo, swoje umiejętności i kompetencje studenci doskonalą w ramach praktyk zawodowych w instytucjach i organizacjach zajmujących się różnymi obszarami bezpieczeństwa, m.in. w policji, straży pożarnej, samorządowych centrach zarządzania kryzysowego.


Ważne! Zajęcia prowadzą praktycy z wieloletnim stażem: obecni lub byli żołnierze, policjanci, strażacy, specjaliści z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ze służby więziennej i służb specjalnych. 

 


 

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

 
Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ, m.in. na kierunku Administracja (specjalności: Bezpieczeństwo publiczne i Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego).
 
Ponadto jako absolwent wszystkich specjalności możesz podjąć kształcenie na studiach II stopnia na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne lub Bezpieczeństwo narodowe na innych uczelniach (np. w Akademii Obrony Narodowej lub Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Uniwersytecie Jagiellońskim lub Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie czy też w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu).
© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.