Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Administracja

Wydział Administracji i Nauk Społecznych.

Nie prowadzimy naboru na ten KIERUNEK

Jeśli chcesz studiować kierunek pokrewny zapoznaj się z naszą nową specjalnością:  Zarządzanie w administracjiE-administracja

WSIiZ jako pierwsza uczelnia na terenie Podkarpacia wprowadziła specjalność
e-administracja. Kształcimy studentów w zakresie e-administracji już od 3 lat.

 

Obecnie jesteśmy świadkami dynamicznego procesu informatyzowania usług publicznych świadczonych przez administrację. Celem tego procesu jest doprowadzenie do stanu, w którym obywatel będzie mógł korzystać z urzędu bez uciążliwości w postaci dostosowywania się do godzin przyjęć interesantów, składania dokumentów w wersji papierowej czy stania w kolejce na poczcie w celu wysłania takich dokumentów.

Dzięki technologiom informacyjnym i telekomunikacyjnym wiele wad tradycyjnej administracji zostanie wyeliminowanych, choć trzeba liczyć się z tym, że pojawią się nowe zagrożenia, których dziś nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Zmiana modelu administracji z „papierowego” na „elektroniczny” wymaga personelu o odpowiednich kwalifikacjach.

Jako student tej specjalności posiądziesz umiejętności pozwalające wdrażać i wykorzystywać odpowiednie programy i systemy informatyczne w funkcjonowaniu organów administracji publicznej.
 
Ponadto uzyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną o prawnych i technicznych aspektach wykorzystania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w administracji publicznej, nabędziesz również umiejętność prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno- prawnych.

 


 

W programie studiów m.in.:

 • systemy informatyczne w administracji publicznej,

 • elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej,

 • elektroniczne postępowanie administracyjne,

 • tworzenie elektronicznych aktów prawnych.

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

 


 

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz mieć możliwość zdobycia nieodpłatnie certyfikatu COI e-DOK potwierdzającego umiejętności zarządzania dokumentami elektronicznymi.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku Administracja.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia na tej specjalności pozwolą Ci na zdobycie nie tylko teoretycznych, ale i praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń w miejscach pracy oraz dokonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego.

 


 

W programie studiów m.in.:

 • zarządzanie ryzykiem zawodowym,

 • ergonomia,

 • audyty bezpieczeństwa pracy,

 • organizacja bezpiecznej pracy.

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

 


 

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy. Wagę tego zarządzania podkreśla jasno prawo wspólnotowe. Uzyskanie umiejętności w tym przedmiocie - na tle zwiększania odpowiedzialności pracodawców za warunki pracy i za praworządność w stosunkach pracy - będzie swoistą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na pracowników, którzy będą w stanie ukierunkować działania pracodawców na szeroko rozumianą profilaktykę przejawiającą się w umiejętnościach przewidywania i zapobiegania pojawianiu się problemów, a nie walki z nimi dopiero wówczas, gdy wystąpiły i spowodowały niekorzystne skutki.
 
dr hab. Marian Liwo, Katedra Teorii Prawa WSIiZ
były Zastępca Głównego Inspektora Pracy

 


 

A co po studiach?

Uzyskasz uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach BHP.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku Administracja.

Administracja europejska

Pracodawcy zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego wciąż poszukują specjalistów znających mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej. 

W trakcie studiów zostaniesz wyposażony w wiedzę dotyczącą źródeł prawa oraz systemu instytucji Unii Europejskiej czy reguł funkcjonowania organów administracji gospodarczej w krajach UE. Zdobędziesz praktyczne umiejętności związane z wdrażaniem prawa UE na poziomie krajowym oraz przygotowywaniem i zarządzaniem projektami z dofinansowaniem unijnym.

 


 

W programie studiów m.in:

 • prawo gospodarcze w UE, 

 • administracja gospodarcza w krajach UE, 

 • europejska służba cywilna, 

 • projekty z dofinansowaniem unijnym. 

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

 


 

Co po studiach?

Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę w charakterze niezależnego przedsiębiorcy, prowadzić administracyjną obsługę przedsiębiorstw działających w krajach UE, pracować w organach administracji publicznej, rządowej jak i samorządowej,  na stanowiskach wymagających znajomości prawa europejskiego.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku Administracja.

© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.