Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Administracja

Wydział Administracji i Nauk Społecznych.

Nie prowadzimy naboru na ten KIERUNEK

Jeśli chcesz studiować kierunek pokrewny zapoznaj się z naszą nową specjalnością:  Zarządzanie w administracji


W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2016 kierunek ten zajął drugie miejsce w grupie uczelni niepublicznych.

Postęp cywilizacyjny, w szczególności rozwój nowoczesnych technologii informatycznych, oddziałuje bezpośrednio na  funkcjonowanie i rolę administracji publicznej. 

 
PARTNERZY KIERUNKU
 
     
 International  Association of Schools and Institutes of Administration
Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół i Instytutów Administracji
 
Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”
  
 
Studia Rzeszów: Administracja - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania WSIiZ
 
Realizacja planu informatyzacji usług publicznych nie może się obejść bez fachowców, którzy będą łączyć wiedzę o zasadach efektywnego funkcjonowania organizacji ze znajomością nowoczesnych technologii oraz biegłą znajomością języków obcych. 

Jako pierwsi  w regionie uruchomiliśmy program kształcenia przyszłych kadr dla administracji publicznej w zakresie e-administracji.

W obszarze działania administracji publicznej pojawiają się nowe wyzwania związane z planowaniem i realizacją polityk publicznych, odpowiadających wyzwaniom współczesności. Członkostwo Polski w UE wymaga wykształcenia specjalistów, którzy będą pracować, według unijnych standardów, na rzecz rozwoju Polski i Europy, zarówno w Brukseli czy Strasburgu, jak również w Warszawie lub Rzeszowie.  
Administracja zatrudnia coraz więcej młodych, kreatywnych ludzi, a ścieżka kariery jest bardzo przejrzysta.  

Ewa Podgórska
Kierownik Biura Karier WSIiZ

Na wykładach poznasz „tradycyjne” zagadnienia takie jak kompetencje organów administracji oraz zasady postępowania administracyjnego. Z kolei ćwiczenia i projekty poświęcone będą kształtowaniu umiejętności potrzebnych w pracy urzędnika.
 
Na kierunku realizowany jest również bogaty system nauczania języków obcych. Sprawdź szczegóły >>>
 


W programie studiów m.in.:

 • postępowanie administracyjne

 • prawo administracyjne

 • prawo pracy i urzędnicze

 • prawo cywilne

 • strategie rozwoju regionalnego

 • gry decyzyjne
   


 
 • Poznaj KIERUNEK
 • Posłuchaj STUDENTA
 • Posłuchaj WYKŁADOWCY
 • Wejdź na WYKŁAD

 


 

Oferujemy Ci program studiów dopasowany do standardów unijnych, możliwość uzyskania certyfikatów językowych i informatycznych, w tym z obszaru e-administracji oraz umiejętności pozwalających na ich zastosowanie w nowoczesnej administracji.


Certyfikaty, jakie możesz zdobyć podczas studiów:

 


 

Administracja w WSIiZ – praktyczny profil studiów

Studenci w trakcie studiów realizują szereg przedmiotów o profilu praktycznym i pod okiem doświadczonych praktyków. 

 

Korzyści dla studentów:

 • w ramach zajęć z zakresu m.in. z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego,  publicznego prawa gospodarczego nabędziesz umiejętności sporządzania pism procesowych; 

 • na zajęciach ćwiczeniowych i projektowych nabędziesz umiejętności sprawnego i skutecznego korzystania ze źródeł prawa, analizowania różnych stanów faktycznych i proponowania ich rozstrzygnięć;

 • na zajęciach z zasad wykładni prawa posiądziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwej interpretacji przepisów prawa;

 • zostaniesz przeszkolony w zakresie różnych technik negocjacji przydatnych do pracy w organach administracji publicznej;

 • w ramach gry decyzyjnej nabędziesz umiejętność umiejętności wyboru właściwego rozwiązania proceduralnego w konkretnym typie sprawy z zakresu różnych gałęzi prawa;

 • poznasz zasady funkcjonowania e-administracji i zostaniesz przeszkolony w zakresie obsługi programów informatycznych wykorzystywanych w urzędach.

Studenci Administracji swoje umiejętności i kompetencje, między innymi w zakresie sprawnego wykonywania czynności administracyjno-biurowych dodatkowo doskonalą w ramach praktyk zawodowych realizowanych w organach administracji rządowej i samorządowej, sądach i prokuraturze, instytucjach pozarządowych, przedsiębiorstwach. 

 

Ważna! Zajęcia prowadzą praktycy z wieloletnim stażem: pracownicy organów administracji publicznej, adwokaci, radcowie prawni, byli sędziowie. 

 
 


Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku Administracja.
© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.