Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Rekrutacja krok po kroku

Rok akademicki 2016/2017

START REKRUTACJI - 3 kwietnia 2017 r.

 
 

Zapoznaj się z naszą ofertą - STUDIA I STOPNIA

 

Media cyfrowe Studia WSIiZ Rzeszów
Studiuj
MEDIA CYFROWE!
Grafikakomputerowa WSIiZ
Studiuj
GRAFIKĘ!
 
Filologia angielska WSIiZ
Studiuj
FILOLOGIĘ ANGIELSKĄ!
Dietetyka WSIiZ
Studiuj
DIETETYKĘ!
 
Psychologia w zarządzaniu - WSIiZ Studia w Rzeszowie
Studiuj
PSYCHOLOGIĘ W ZARZĄDZANIU!
Finanse i rachunkowość WSIiZ
Studiuj
ZARZĄDZANIE!
 
Informatyka WSIiZ
Studiuj
INFORMATYKĘ!
Informatyka i ekonometria WSIiZ
Studiuj
GOSPODARKĘ I ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ!
 
Logistyka WSIiZ
Studiuj
LOGISTYKĘ!
Fizjoterapia WSIiZ
Studiuj
FIZJOTERAPIĘ!
 
Kosmetologia WSIiZ
Studiuj
KOSMETOLOGIĘ!
 
Zdrowie Publiczne WSIiZ
Studiuj w języku angielskim
INFORMATION TECHNOLOGY
Aviation WSIiZ
Studiuj w języku angielskim
AVIATION MANAGEMENT!
 
Zdrowie Publiczne WSIiZ
Studiuj w języku angielskim
INTERNATIONAL MANAGEMENT

 

Zapoznaj się z naszą ofertą - STUDIA II STOPNIA

 

Administracja - WSIiZ Studia w Rzeszowie
Studiuj
ADMINISTRACJĘ!
Bezpieczeństwo Wewnętrzne - WSIiZ Studia w Rzeszowie
Studiuj
DZIENNIKARSTWO!
 
Ekonomia - WSIiZ Studia w Rzeszowie
Studiuj
EKONOMIĘ!
Informatyka - WSIiZ Studia w Rzeszowie
Studiuj
INFORMATYKĘ!
Kosmetologia WSIiZ
Studiuj
KOSMETOLOGIĘ!
 

 

Nie wiesz co studiować? Pomożemy!

Poświęć 3 minuty i opowiedz nam o tym co lubisz. Pomożemy Ci wybrać kierunek, z którego będziesz zadowolony! Podejmij wyzwanie! #wybierzstudia 

wsiz.rzeszow.pl/wybierzstudia 

Skompletuj wymagane dokumenty

Kandydaci na STUDIA I STOPNIA powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)

 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),

 • zaświadczenie lekarskie: od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Fizjoterapię, Kosmetologię, Dietetykę wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku, specjalności (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),

 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 • potwierdzoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (dla obcokrajowców),

 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej (100 zł)** 

 
* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300zł).
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni. 

 


 

Kandydaci na STUDIA II STOPNIA powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)

 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),

 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),

 • zaświadczenie lekarskie - od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Fizjoterapię i Kosmetologię wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności; zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym,

 • opinię od dziekana danego wydziału WSIiZ wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),

 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,

 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),

 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 • potwierdzoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (dla obcokrajowców),

 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci i absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej (100 zł).

 
*Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100zł).

Wybierz jedno z 11 miejsc, w których możesz złożyć podanie

RZESZÓW

Dział Rekrutacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

Pokój RA8 - parter

 


 W II turze rekrutacji czynny jest jedynie punkt w DĘBICY

ZAMIEJSCOWE PUNKTY REKRUTACYJNE

 • Dębica

 • Kraków

 • Mielec

 • Jarosław

 • Krosno

 • Leżajsk

 • Przemyśl

 • Sanok

 • Stalowa Wola

 • Tarnów

Sprawdź dokładne lokalizacje zamiejscowych punktów rekrutacyjnych >>>

 

KONIEC REKRUTACJI - 30 WREŚNIA 2017 r.

 

WYNIKI REKRUTACJI - 8 SIERPNIA 2017 r.

 

Sprawdź wyniki rekrutacji

Masz 3 możliwości:

 • informacja na stronie internetowej uczelni - wsiz.rzeszow.pl;

 • telefon do Działu Rekrutacji WSIiZ - (17) 866 1188 / (17) 866 1199;

 • wizyta w Dziale Rekrutacji WSIiZ - ul. Sucharskiego, Rzeszów, pokój RA8 - parter
  (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00).

Oczekuj na korespondencję od uczelni

Niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji, otrzymasz od nas (na podany w formularzu adres korespondencyjny):

 • pisemną decyzję o przyjęciu na studia,

 • dwie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Zapoznaj się dokładnie z treścia dokumentów, które otrzymasz!

Zapoznaj się z umową o świadczeniu usług edukacyjnych

Podpisz umowę.

Otrzymałeś ją wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Dostarcz umowę do Działu Rekrutacji WSIiZ.

Masz czas do dnia wyznaczonego na odwrocie decyzji o przyjęciu na studia!

Jak możesz to zrobić?

 • wyśli podpisaną umowę tradycyjną pocztą na adres Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego),

 • przynieś podpisana umowę osobiście do Działu Rekrutacji WSIiZ, pokój RA8 (parter), ul. Sucharskiego 2, Rzeszów.

PAMIĘTAJ! Otrzymałeś od nas dwa egzempalrze umowy o świadczeniu usług edukacyjnych. Jeden podpisany egzemplarz dostarcz do Działu Rekrutacji WSIiZ, drugi zachowaj dla siebie.

Sprawdź numer swojego albumu

Po dopełnieniu wszystkich powyższych formalności, pozostaje Ci sprawdzić numer albumu. Możesz to zrobić podając imie, nazwisko oraz rok urodzenia na dedykowanej stronie internetowej:

rekrutacja.wsiz.rzeszow.pl/sprawdz

Przyjdź na spotkanie organizacyjne

Datę spotkania organizaycjnego znajdziesz na odwrocie decyzji o przyjęciu na studia. Dla każdego kierunku studiów odbędzie się osobne spotkanie. 

Masz pytania? Sprawdź nasz FAQ!

WITAJ WŚRÓD STUDENTÓW WSIiZ! 

Dołącz do nas! #goWSIiZ 

             
© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.