Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Krótsze studia dla osób z doświadczeniem zawodowym

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyjęcie na studia (wraz z wymaganymi załącznikami). - wnioski dostępne są tutaj.

 2. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się (pobierz)  oraz oryginały dokumentów poświadczających uzyskane efekty uczenia się, np.:

  • certyfikaty potwierdzające kwalifikacje (np. językowe, branżowe),

  • dyplomy i świadectwa ukończenia kursów i szkoleń,

  • dokumenty poświadczające ukończenie szkoły policealnej, studiów podyplomowych, itp.,

  • zakres obowiązków potwierdzony w miejscu pracy,

  • przykłady wykonanych prac (opracowania, raporty, budżety, plany).

  • inne dokumenty, które zdaniem kandydata mogą poświadczać efekty uczenia się.

 3. Umowa o przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się (przedkładana kandydatowi do podpisu w Dziale Rekrutacji).

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Działu Rekrutacji.
 

Opłaty

Składając dokumenty na studia I stopnia, zapłacisz:
 • wpisowe w wysokości 300 zł, 

 • opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł,

 • opłatę za analizę dokumentów poświadczających efekty uczenia się w wysokości 400 zł.

 
 
Składając dokumenty na studia II stopnia, zapłacisz:
 • wpisowe w wysokości 100 zł, 

 • opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł,

 • opłatę za analizę dokumentów poświadczających efekty uczenia się w wysokości 400 zł.

 
Pokwitowania wniesienia w/w opłat dostarczasz do Działu Rekrutacji wraz z wszystkimi dokumentami. 
 
Opłata za przystąpienie do egzaminów z wybranych przedmiotów ustalana jest indywidualnie i zależy od liczby przedmiotów, które zdecydujesz się zaliczać.
 
 

Ulgi dla studentów

W semestrze, w którym realizowane są przedmioty zaliczone w wyniku procedury potwierdzania efektów uczenia się, Twoje czesne zostanie odpowiednio pomniejszone.
 
W przypadku zaliczenia dużej puli przedmiotów będziesz mógł realizować jednocześnie dwa semestry nauki (np. drugi  z czwartym, trzeci z piątym). Wtedy czesne za jeden miesiąc „podwójnego” studiowania wynosi 180%  miesięcznego czesnego (a nie 200%).
 
 
 
 

Bliższe informacje:
 
Dr inż. Izabela Cichocka, pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. potwierdzania efektów uczenia się  e-mail: icichocka@wsiz.rzeszow.pl
 
W treści wiadomości podaj numer telefonu. Koordynator PEU skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie.
 
© 2011 - 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.